Zaštita na radu

Zaštita na radu skup je tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila kako bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvoriti sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti, već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

Iz područja zaštite na radu nudimo sljedeće usluge:

  • izrada Procjene rizika
  • izrada Procjene opasnosti za radna mjesta s računalom
  • osposobljavanja iz zaštite na radu
  • normiranje zaštite na radu (izrada akata iz zaštite na radu – pravilnici, odluke, itd.)
  • vođenje poslova zaštite na radu
  • ispitivanja u radnom okolišu (ispitivanje mikroklime i učinkovitosti ventilacije)
  • ispitivanje radne opreme (strojeva i postrojenja sa povećanom opasnosti)
  • ispitivanje električnih instalacija
  • ispitivanje sustava zaštite od udara munje

Osim što ćemo osposobiti sve Vaše radnike za zaštitu na radu i rad na siguran način, kao pouzdani suradnici dugoročno ćemo surađivati sa Vama na vođenju poslova zaštite na radu u Vašoj organizaciji kako biste se Vi mogli posvetiti unapređivanju Vašeg posla, rastu same organizacije i napredovanju Vaših radnika.

Uz naše vođenje poslova zaštite na radu unaprijediti će te sigurnost na radu i zaštitu zdravlja Vaših radnika.

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici

sigurnost rada u teretani

Sigurnost rada u teretani

Teretane su dio svakodnevice za milijune ljudi diljem svijeta. S obzirom na složene i teške sprave koje potencijalno mogu uzrokovati...

Saznajte više
Procjena rizika

Što je procjena rizika?

Procjenjivanje rizika obuhvaća postupak utvrđivanja razine opasnosti, napora i štete u slučaju ozljede na radu, bolesti vezane uz rad, poremećaja...

Saznajte više
Siguran rad u laboratoriju

Siguran rad u laboratoriju

Kemijski laboratoriji posebno su opremljene prostorije namijenjene izvođenju pokusa u kojima se nalazi za to potreban pribor, posuđe, uređaji i...

Saznajte više