O nama

Duplex Control će Vam pomoći povećati učinkovitost Vašeg poslovanja kroz usluge iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Iz ureda u Splitu pretežno pružamo naše usluge u Dalmaciji ali i diljem Hrvatske. Kao ugovorni partner tvrtke Kontrol biro d.o.o. koja je nosilac državnih ovlaštenja i akreditacija za ispitivanja, Duplex Control j.d.o.o. organizira i provodi ispitivanja i nudi usluge iz poviše navedenih područja.

Naši educirani, profesionalni i iskusni stručnjaci; diplomirani inženjeri strojarstva, elektotehnike, zaštite na radu i zaštite okoliša, rado će doći do Vas i pomoći Vam dugoročno povećati uspješnost i produktivnost Vaše organizacije, zadovoljstvo Vas i Vaših zaposlenika, smanjiti operativne troškove i, u konačnici, izbjeći moguće kazne uslijed nepoštivanja zakonskih regulativa iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

Dugogodišnje iskustvo stručnjaka Duplex Controla iz navedenih područja te temeljito poznavanje hrvatskih zakona rasteretit će Vas kada vođenje poslova iz područja zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša povjerite nama.

Izrađujemo individualizirane pripremne programe, a koji se vode krovnim regulativama kao što su Zakon o radu, Zakon o zaštiti na radu (ZNR), Zakon o zaštiti od požara (ZOP) te Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu.

Svaki poslodavac je obvezan provoditi mjere zaštite na radu i zaštite od požara. Kako biste zadovoljili zakonske propise i zajamčili sigurnu, pozitivnu radnu atmosferu u Vašoj organizaciji, za Vas ćemo:

sustav upravljanja kvalitetom
osiguranje zdravlja na radu
  • Izraditi PROCJENU RIZIKA, osnovni dokument ZNR i ZOP u kojoj se opisuju sve vrste radnih mjesta i procjenjuje rizik za sigurnost i zdravlje radnika te predlažu mjere za otklanjanje opasnosti i unapređenje ZNR i ZOP
  • Izraditi PLAN I PROGRAM osposobljavanja
  • Osposobiti sve Vaše radnike za ZNR – zaštitu na radu i rad na siguran način
  • Osposobiti sve Vaše radnike za ZOP – zaštitu od požara
  • Osposobiti jednog radnika za vođenje poslova po pitanju ZNR i ZOP (poslodavac ili ovlaštenik)
  • Organizirati osposobljavanje jednog ili više radnika za pružanje prve pomoći na radnom mjestu
Zastita na radu
Zastita na radu - Kotlovnica
Zastita na radu
Zastita na radu - Kotlovnica
  • Ispitati i ustanoviti ispravnost Vaše radne opreme (strojevi i postrojenja sa povećanom opasnosti)
  • Ispitati faktore radnog okoliša (mikroklima, ventilacija)
  • Ispitati električne, plinske i gromobranske instalacije u Vašim prostorima
  • Ispitati protupožarne sustave: vatrodojavu, hidrante, sigurnosnu (protupaničnu) rasvjetu…

Osim navedenih inicijalnih procjena i mjerenja te izrade spomenutih dokumenata, Duplex Control će Vam olakšati administrativni dio posla i pomoći kod ispunjavanja potrebnih obrazaca za zaštitu okoliša i prijave nadležnim tijelima za zaštitu okoliša.

Provođenje istaknutih mjera, osim što je zakonom propisano, ključno je za neometano i uspješno funkcioniranje bilo koje organizacije i sastavni je dio radnih procesa. Koristeći se suvremenom mjernom i ispitnom opremom te svojim tehnološkim i stručnim znanjem, naši stručnjaci će Vam pomoći ovo ostvariti. 

Kada nam se obratite, dugoročno ćemo Vam pomagati u vođenju poslova zaštite na radu, zaštite od požara i sustava zbrinjavanja otpada te u unapređivanju Vašeg sustava. 

Osnovni podaci

Vlasnik: Davor Duplančić dipl.ing.stroj., direktor

Sjedište i adresa: Put Supavla 1, 21000 Split

OIB: 27648957572

IBAN: HR2224840081135093371