Zaštita okoliša

Zaštita okoliša skup je aktivnosti i mjera za sprečavanje opasnosti za okoliš, nastanka šteta i/ili onečišćivanja okoliša, smanjivanja i/ili otklanjanja šteta nanesenih okolišu te povrata okoliša u stanje prije nastanka štete.

Pod pojmom “okoliš” smatra se cjelokupno prirodno okruženje organizama i njihovih zajednica, uključivo i čovjeka, koje im omogućuje postojanje i razvoj. Uključuje zrak, vode, tlo, zemljinu kamenu koru, energiju te materijalna dobra i kulturnu baštinu kao dio okruženja koje je stvorio čovjek. Obuhvaća sve u svojoj raznolikosti i ukupnosti uzajamnog djelovanja.

Nudimo Vam usluge vođenja dokumentacije iz zaštite okoliša na osnovi Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

  • elektronski unos podataka u Registar onečišćenja okoliša (ROO)
  • prijava KT obrazaca Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu (HAOP)
  • izrada uputa za siguran rad s opasnim kemikalijama
  • vođenje ONTO obrazaca za pojedine vrste otpada
  • pružamo savjetodavne usluge za proizvodnju, korištenje i promet opasnih kemikalija te ustroj i izradu Očevidnika o kemikalijama

Ispunjavanjem potrebnih obrazaca i obavljanjem prijava, možemo Vam olakšati dio administrativnog posla koji je jedna od prepreka organizacijama za provođenje zaštite okoliša. Ostale navedene usluge provodimo kako bismo zadovoljili nacionalne standarde i kako biste u slučaju inspekcije ministarstva zaštite okoliša bili u potpunosti spremni.

Neovisno o tome proizvodite li opasni otpad ili ne, potičemo Vas da budete ekološki osviješteni i da radom svoje organizacije doprinesete unapređenju zaštite okoliša. Time ćete učiniti dobro za okoliš, ali i za svoju organizaciju i svoje radnike koji će raditi u ugodnijem, čišćem ambijentu!

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici

gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

Zabilježen je porast potrošnje materijala, a time i otpada u svim europskim zemljama u razvoju, pa tako i u Hrvatskoj....

Saznajte više