Minimalni tehnički uvjeti

Bez obzira koju djelatnost obavljali, jedan od prvih koraka ka uspješnom poslovanju je osiguranje optimalnih uvjeta za obavljanje te djelatnosti.

Prije nego što otvorite vlastiti prostor ili ga iznajmite, vrlo je važno provjeriti koje minimalne tehničke uvjete taj prostor ima te ispunjava li norme definirane pravilnikom o minimalnim tehničkim uvjetima

Što zakon kaže o minimalnim tehničkim uvjetima, na koga se odnose propisi, koju dokumentaciju obuhvaća te tko potvrdu o ostvarenim minimalnim tehničkim uvjetima u konačnici izdaje? Odgovore donosimo u nastavku teksta.

Kome su sve potrebni minimalni tehnički uvjeti?

Minimalni tehnički uvjeti odnose se na sve one koji su registrirali tvrtku ili obrt za obavljanje djelatnosti iz područja ugostiteljstva, trgovine, turizma ili prijevoza.

Prije početka rada jedne od navedenih djelatnosti, potrebno je ishoditi uvjerenje kojim se potvrđuje da oprema koja je potrebna za rad te prostor gdje će se djelatnost obavljati ispunjavaju zakonski propisane uvjete potrebne za obavljanje posla.

Detaljne informacije o ishodovanju dozvole možete potražiti u uredu državne uprave prema sjedištu gdje se djelatnost obavlja.

minimalni tehnicku uvjeti za poslovne prostore

Potrebna dokumentacija

Kako bi dobili potrebnu dozvolu kojom dokazujete da vaša djelatnost ima potrebne minimalne tehničke uvjete za rad, potrebno je ishoditi i prikupiti sljedeću dokumentaciju:

 1. Zahtjev i upravne pristojbe (potrebno ih je kupiti u knjižarama „Narodne novine“ ili poslovnicama FINA-e)
 2. Rješenje Trgovačkog suda o upisu u sudski registar (za tvrtke), odnosno rješenje o upisu u Obrtni registar (za obrte)
 3. Ugovor o najmu poslovnog prostora
 4. Vlasnički list
 5. Dokaz o ispunjavanju uvjeta poslovnog prostora temeljem Zakona o gradnji:
 • uporabna dozvola
 • građevna dozvola ili uvjerenje gradskog ureda za katastar i geodetske poslove (ako je zgrada starija od 15.02.1968. – projekt postojećeg stanja), Svjedodžba o završnom ispitu srednje škole
 1. Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za ugostiteljsku djelatnost i djelatnost turističke agencije/voditelja poslovnice (odnosno, u slučaju obrta – usklađenost s Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima)

 2. Dokaz o ispravnosti električnih instalacija

 3. Izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije

 4. Rješenje da su provedene mjere za zaštitu od buke (izdaje Ministarstvo zdravstva) na osnovu provedenih akustičnih mjerenja (mjerenje buke i / ili zvučne izolacije)

 5. Izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija (za ugostiteljske objekte u kojima se priprema hrana)

 6. Nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (kada se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci)

 7. Dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije (kada se radi o objektu koji se prvi put otvara)

 8. Dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu

 9. Plan očekivanog prometa za razdoblje od tri godine (odnosi se samo na turističke agencije koje započinju s radom).

Duplex Control će vam pomoći provesti potrebna ispitivanja:

 • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
 • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije i ventilacijskog sustava
 • Ispitivanje parametara radnog okoliša
 • Ispitivanje radne opreme (strojeva i uređaja)
 • Akustična mjerenja (mjerenje buke i / ili zvučne izolacije)
 • Ispitivanje sustava zaštite od udara munje (gromobranske instalacije)
 • Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije
 • Ispitivanje i izrada izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i poslužuju jela
dozvole i dokumentacija

Postupak utvrđivanja uvjeta kod podnošenja zahtjeva

Nakon što smo ishodili sve potrebne dozvole i uvjerenja, dokumentacija se dostavlja nadležnom tijelu, odnosno uredu državne uprave koji je nadležan za pojedinu županiju ili gradsku ispostavu.

Zajedno s tom dokumentacijom, dostavlja se i potvrda o plaćanju pristojbe, nakon čega vam se dodjeljuje i voditelj postupka.

Voditelj postupka zadužen je za određivanje stručnog povjerenstva koji izlazi na teren i utvrđuje ispunjava li prostor zakonski propisane minimalne tehničke uvjete potrebne za obavljanje djelatnosti.

Tko izdaje potvrdu o minimalnim tehničkim uvjetima?

Potvrda o minimalnim tehničkim uvjetima izdaje se od strane ureda državne uprave prema sjedištu gdje se djelatnost obavlja.

Inače, zakonski rok za dostavu rješenja o utvrđivanju minimalnih tehničkih uvjeta iznosi 15 dana, a nakon što ga zaprimite možete početi s obavljanjem gospodarske djelatnosti.

Treba vam pomoć, savjet ili ste u potrazi za stručnjacima koji će vam pomoći kod atestne dokumentacije? Kontaktirajte nas s povjerenjem!

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici