Minimalni tehnički uvjeti

Da bi započeli s obavljanjem gospodarskih djelatnosti u prostoru za trgovinu, turizam ili ugostiteljstvo, neophodno je pribaviti odgovarajuće rješenje da prostor i oprema ispunjavaju propisane zakonske uvjete. Za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta nadležni su Ured za gospodarstvo Grada Splita (za grad Split) i uredi državne uprave po županijama.

Provodimo:

  • Ispitivanje ispravnosti električnih instalacija
  • Ispitivanje učinkovitosti ventilacije i ventilacijskog sustava
  • Ispitivanje parametara radnog okoliša
  • Ispitivanje radne opreme
  • Ispitivanje sustava zaštite od udara munje
  • Ispitivanje nepropusnosti plinske instalacije
  • Ispitivanje i izrada izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela
Za više informacija o ishodovanju potrebnih dozvola slobodno nas kontaktirajte.

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici