Koordinator zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja

Sigurnost na gradilištu prilikom izgradnje ili rekonstrukcije građevine je izuzetno važna i Vi kao Investitor ste dužni imenovati koordinatora zaštite na radu posebno kod projektiranja te posebno kod izvođenja radova.

Imenovanje koordinatora za zaštitu na radu za izvršenje obveza navedenih u člancima 10. i 11. Pravilnika, ne oslobađa investitora od odgovornosti za provedbu zaštite na radu na gradilištu. Obveze koordinatora iz članka 10. i 11. Pravilnika ne oslobađaju odgovornosti izvođače i druge osobe na gradilištu njihovih obveza propisanih odredbama Zakona o zaštiti na radu. Investitor ne može svoje obveze propisane Pravilnikom prenijeti na izvođača/izvođače radova.

Naši stručnjaci ovlašteni su koordinatori zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja te će Vam pomoći proći kroz gradnju uz što manje stresa i uz stanovito veću dozu sigurnosti za Vas i Vaše izvođače.

Broj imenovanih koordinatora ovisi o broju izvođača i svakako se imenuje po jednog za fazu projektiranja (koordinator I) te za fazu gradnje (koordinator II). Koordinatori trebaju imati položen odgovarajući stručni ispit i voditi se Zakonom o zaštiti na radu.

Koordinator I (u fazi izrade projekta) vodi računa o svim aktivnostima na gradilištu i obvezan je primjenjivati propise Zakona o zaštiti na radu te izraditi (ili pak dati izraditi) plan izvođenja radova sukladno Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima. Takav plan sadrži i posebne mjere u slučaju da neki od poslova na gradilištu spadaju pod opasne radove (radovi u području ionizirajućeg zračenja, u blizini električnih vodova, radovi uz uporabu eksplozivnih ili lako zapaljivih tvari, radovi u eksplozivnoj atmosferi, radovi sa skelama, radovi sa strojevima i uređajima s povećanim opasnostima itd.). Uz navedeno, koordinator I izrađuje dokumentaciju koja sadrži posebnosti projekta te važne sigurnosne i zdravstvene informacije koje je potrebno primjenjivati u fazi uporabe građevine.

Koordinator II (u fazi izvođenja radova) također je obvezan voditi se istim načelima u spomenutom Zakonu i Pravilniku. No, on ih primjenjuje prilikom donošenja odluka o tehničkim i/ili organizacijskim mjerama u toku planiranja faza rada te prilikom određivanja rokova, a koji su nužni za sigurno dovršavanje pojedinih faza rada. Koordinator II također rukovodi postupcima kojima osigurava poslodavcu i drugim osobama daljnje provođenje načela Zakona o zaštiti na radu na gradilištu te izvođenje radova u skladu s unaprijed određenim planom.

Koordinatori zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja su bitni i neophodni stručnjaci za neometanu gradnju Vašeg objekta – građevine a samim time i zaštitu Vaše investicije.

Važno je da se poslovi koordinacije zaštite na radu na Vašem gradilištu povjere ovlaštenim i pedantnim stručnjacima, poput naših u Duplex Control-u, koji će odgovorno koordinirati zaštitu na radu sa Vašim projektantima, nadzornim inženjerima, voditeljima gradilišta te svim izvođačima.

Ispuni svoje podatke

Uspješna suradnja

Zadovoljni korisnici