Kako smanjiti rizike prilikom gradnje

AutorDavor Duplančić

Kako smanjiti rizike prilikom gradnje

Bilo da uklanjate ili gradite, rekonstruirate ili održavate građevinu, rad na gradilištu sa sobom nosi brojne rizike. Time zaštita na radu dobiva na još većoj važnosti i u ovom kontekstu obuhvaća sve radnje koje se odvijaju na gradilištu: od uređenja gradilišta, preko tesarskih, montažerskih i bravarskih radova nadalje.

Stručnjaci za zaštitu na radu iz Duplex Controla pripremili su za Vas nekoliko praktičnih savjeta koji su im se u praksi pokazali ključnima za prevenciju ozljeda na radu te garanciju sigurnosti radnika.

Uređenje gradilišta

Možda ste čuli horor priče o materijalu ili stroju koji se našao na krivom mjestu u krivo vrijeme i uzrokovao ozljedu radnika? Ili nesretnu priču o nekom tko je zalutao na gradilište? Ovo su sve realni scenariji koje može spriječiti pažljivo uređenje gradilišta.

Gradilište prije svega mora biti uređeno tako da omogućuje siguran i neometan rad, što uključuje i nemogućnost pristupa gradilištu osobama koje nisu tu zaposlene. Tek kad je gradilište uređeno, smije se započeti s radovima. Potrebno je:

 • Osigurati granice gradilišta prema okolini.
 • Pripremiti prometnice.
 • Odrediti način i lokaciju skladištenja građevinskog materijala.
 • Izgraditi i pripremiti poseban prostor za skladištenje opasnog materijala.
 • Ustanoviti i omogućiti sredstva za transport, utovar, istovar i deponiranje građevinskih i drugih teških materijala.
 • Obilježiti i osigurati opasne zone.
 • Ustanoviti način rada na mjestima sa štetnim plinovima, prašinom, parom i uopće mjestima gdje postoji opasnost od požara.
 • Urediti električne instalacije za pogon.
 • Osigurati adekvatno osvjetljenje na svim mjestima na gradilištu.
 • Odrediti vrstu i razmještaj građevinskih strojeva i postrojenja te njihovog osiguranja prema lokaciji.
 • Ustanoviti vrstu i način izgradnje skela.
 • Osigurati skele da ne dođe do pada radnika.
 • Odrediti količinu i vrstu radničke zaštitne opreme.
 • Odrediti i označiti mjesta s povećanom opasnošću za život.
 • Odrediti mjere i sredstva zaštite od požara.
 • Pripremiti i održavati sanitarne čvorove.
 • Organizirati prvu pomoć na gradilištu.
 • Organizirati smještaj, prehranu i prijevoz radnika do i sa gradilišta ako postoji potreba za tim.
 • Izvršiti druge neophodne mjere zaštite na radu sukladno Zakonu o zaštiti na radu.
Uredenje gradilista

Minimalni zahtjevi za sigurnost i zdravlje na gradilištu

Neki minimalni uvjeti koji se trebaju osigurati na gradilištu uključuju:

 • Učvršćene materijale i opremu koja pomicanjem predstavlja opasnost.
 • Osiguranje svih instalacija tako da ne predstavljaju opasnost od požara ili eksplozije.
 • Brzi i neometani pristup evakuacijskim putevima.
 • Brzi i neometani pristup opremi za gašenje požara.
 • Adekvatno provjetravanje prostora.
 • Sigurne uvjete rada u slučaju rada u okolišu koji sadrži toksične ili štetne tvari.
 • Vođenje računa o visini temperature koja mora biti primjerena fizičkim zahtjevima pri radu.
 • Primjereno planiranje i izvođenje svih prolaza, stubišta, rampi, teretnih platformi, i tako dalje.

Puni popis ovih minimalnih zahtjeva možete pročitati u Pravilniku o zaštiti na radu na privremenim gradilištima.

Minimalni zahtjevi za sigurnost i zdravlje na gradilistu

Rad na visini i mjere sigurnosti

Radnike je prilikom rada na visini moguće zaštititi postavljanjem zaštitne ograde visine najmanje 100 cm ili alternativno prihvatnih mreža i skela (širine poda min. 130 – 150 cm ovisno o visini postavljanja).

Adekvatnim postavljanjem ljestvi (pod kutem od 75°) i onih prikladne visine (min. 75 cm više od etaže koju dosežu) također se garantira sigurnost radnika. 

Nadalje, radnik se sam može osigurati nošenjem zaštitnog pojasa, pravilnim ophođenjem na radu na visini te pravilnim korištenjem sve zaštitne opreme.

Opasnosti na gradilištu su brojne, ali pravilnom pripremom gradilišta i radnika te odgovornim ponašanjem svih zaposlenih na gradilištu, moguće je izbjeći ozljede na radu.

Rad na visini i mjere sigurnosti​

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor