Zaštita na radu pri poljoprivrednim radovima

AutorDavor Duplančić

Zaštita na radu pri poljoprivrednim radovima

Sve osobe koje na neki način sudjeluju ili se bave poljoprivrednim radovima izložene su prvenstveno ergonomskim rizicima, ali i vibracijama, prašini, dimu, buci, velikim temperaturnim promjenama, kemikalijama, itd.

Drugim riječima, poljoprivreda je djelatnost koja sa sobom nosi mnogo potencijalnih rizika po sigurnost i zdravlje onih koji se njome bave.

Osim navedenih rizika, opasnost mogu predstavljati i nestandardno te dugo radno vrijeme, rad vikendima ili produženi rad – svi oni mogu biti ugrožavajući za osobu, iako se često zanemaruje njihova važnost.

Iz navedenog nije teško zaključiti kako poljoprivreda može biti izuzetno opasna u slučaju da se na mjestu rada ne poduzimaju sve potrebne mjere sigurnosti i zaštite na radu u svrhu očuvanja dobrobiti ljudi.

Radnik u poljoprivredi

Potreba za dodatnim oprezom, naročito prilikom rukovanja strojevima, naglašena je i u činjenici da ozljede na radu u poljoprivredi mogu imati i smrtni ishod.

Da bi se spriječile ozljede na radu, bolesti u svezi s radom i profesionalne bolesti u poljoprivredi te da bi se zaštitio radni okoliš, poslodavac je dužan postupati u skladu s temeljnim propisom Zakona o zaštiti na radu, točnije, podzakonskim Pravilnikom o zaštiti na radu u poljoprivredi.

Radna mjesta u poljoprivredi su najčešće radna mjesta s poslovima s posebnim uvjetima rada (Pravilnik o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84) Za obavljanje tih poslova potrebno je stručno obrazovanje, odgovarajuća dob i spol te zdravstveno stanje.

Opasnosti i štetnosti pri radu u poljoprivredi

Iako do njih može doći u vrlo različitim situacijama, opasnosti pri radu u poljoprivredi se dijele na mehaničke opasnosti, opasnosti od električne struje, opasnosti od požara i struje te opasnosti pri radu sa životinjama.

Također, osim opasnosti, u poljoprivredi postoji i velik broj štetnosti, od kojih razlikujemo biološke, kemijske, čimbenike radnog okoliša, buku, vibracije, rasvjetu, prašinu te tjelesne napore.

Mehaničke opasnosti

Mehaničke su opasnosti one koje su nastale mehaničkim djelovanjem strojeva, opreme ili uređaja zbog neadekvatnih površina i prostora za rad.

U doslovnom smislu, izvor mehaničke opasnosti su šiljati i oštri predmeti u mirovanju ili pokretu, rotirajući te ostali pokretni dijelovi.

Zaštita od mehaničkih opasnosti prvenstveno se odnosi na ispravno rukovanje sredstvima rada i njihova ispravnost – takva sredstva moraju biti opremljena zaštitnim uređajima, napravama i blokadama u svakom trenutku.

Opasnosti od električne struje

Iako služi kao pogon uređajima i strojevima, električna energija u poljoprivredi može biti i izvor opasnosti.

Neispravno izvedene električne instalacije te loše održavani strojevi, uređaji, alati ili instalacije mogu biti izvor požara i/ili teških ozljeda.

Zaštitom na radu je propisano da postavljanje i održavanje električnih instalacija mora biti povjereno stručno osposobljenim osobama.

Ispitivanje električnih instalacija mora biti potvrđeno ispravom o izvođenju instalacija sukladno s propisima o električnim instalacijama i pravilima zaštite na radu.

Opasnosti od požara i eksplozije

Pri svakom radu s eksplozivnim i zapaljivim tvarima, kao i sa silosima ili mješaonama, postoji opasnost od eksplozije i požara.

Najefikasnija preventivna mjera pri ovakvim vrstama opasnosti je pravilno i adekvatno održavanje, skladištenje i rukovanje.

Požar u polju

Opasnosti pri radu sa životinjama

Poljoprivreda se, vjerojatno, od ostalih djelatnosti ističe upravo i po postojanju opasnosti od životinja.

U ovom se kontekstu valja spomenuti dva aspekta kontakta sa životinjama – one predstavljaju biološku štetnost (u smislu zaraze) te mehaničku opasnost (u smislu napada životinje).

Preventivne mjere propisane su Zakonom o zaštiti na radu, a odnose se na postupanje sa životinjama te na njihov smještaj.

Poljoprivredni radnici

S obzirom na to da su svakodnevno izloženi opasnostima i štetnostima na radnom mjestu, radnici u poljoprivredi moraju imati osobnu zaštitnu opremu, naročito u situaciji kada je procijenjen povećani rizik za sigurnost i zdravlje radnika.

Sve posebne mjere zaštite na radu, zaštite na radnoj opremi, strojevima ili uređajima propisane su Pravilnikom o zaštiti na radu u poljoprivredi.

Također, za svu radnu opremu (strojeve i/ili uređaje) se primjenjuje Pravilnik o zaštiti na radu pri uporabi radne opreme.

Konačno, postupanje na mjestu rada na kojem je procijenjena vjerojatnost izlaganja određenoj opasnosti ili štetnosti definirano je posebnim pravilnicima (primjerice, Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti kemikalijama na radu ili Pravilnik o zaštiti radnika zbog izloženosti buci na radu).

U svakom je koraku poljoprivrede, stoga, najbitnija zaštita radnika i omogućavanje što sigurnijeg načina rada.

Da biste preventivno djelovali potrebno je izraditi procjenu rizika (više o tome u našem članku o procjeni rizika) za radna mjesta u poljoprivredi.

Iz tog Vam razloga stručnjaci Duplex Controla stoje na usluzi – svima onima kojima je potrebna pomoć ili savjet u provođenju mjera zaštite na radu.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor