Zaštita na radu za vrijeme rada od kuće i pandemije Koronavirusa

AutorDavor Duplančić

Zaštita na radu za vrijeme rada od kuće i pandemije Koronavirusa

Rad od kuće postao je sve učestaliji posljednjih mjeseci. Ovo ne čudi s obzirom da se pokazao efikasnim i sigurnim oblikom rada, posebice u okolnostima pandemije COVID-19.

Bolje je spriječiti nego liječiti. Stoga je zakonski zabranjeno obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada od kuće tj. na izdvojenom radnom mjestu (Zakon o zaštiti na radu, čl. 36). No, za ostale poslove, koje Vi vjerojatno obnašate ako čitate ovo, rad od kuće je moguć. Dapače, ponekad je to i najsigurnija opcija u slučaju zaraze koronavirusom. Obveza je poslodavca u tom slučaju brinuti o zaštiti svih radnika.

Obveze poslodavca i prava radnika za vrijeme pandemije

Uobičajeno je da se rad od kuće određuje ugovorom o radu na izdvojenom mjestu rada ili aneksom postojećeg ugovora. Obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na izdvojenom mjestu rada propisan je Zakonom o radu (čl. 17).

Međutim, u izvanrednim uvjetima pandemije, stvar je ponešto drugačija. Poslodavce se sada upućuje da redovito prate stranice Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo na koje se postavljaju upute o zaštiti na radu, ali i preporuke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i drugih nadležnih tijela. Poslodavci su ih dužni poštivati i provoditi.

U skladu s ovim uputama, poslodavac treba osigurati radnicima sigurne uvjete za rad, dakle na način koji ne ugrožava ničije zdravlje.

Za trajanja pandemije, a kako bi zaštitili radnike, poslodavci imaju nekoliko mogućnosti:

 • Sporazumno dogovoriti rad od kuće u određenom razdoblju (pri čemu se izdaje puna plaća);
 • Promijeniti raspored radnog vremena radnika kako bi se smanjio rizik zaraze;
 • Preraspodijeliti individualno radno vrijeme (uvesti smjenski rad i sl.);
 • Ugovoriti skraćivanje radnog vremena (radi smanjenog vremena kontakta);
 • Uputiti radnike na korištenje godišnjih odmora (pri čemu se ima obvezu savjetovati s radnikom, odnosno obavijestiti ga o izmjeni rasporeda korištenja godišnjih odmora);
 • U slučaju samoizolacije radnika poštivati pravo radnika na naknadu plaće sukladno posebnom propisu HZZO-a.
Obveze poslodavca i prava radnika za vrijeme pandemije​. Duplex-control

Ukoliko radnik nastavlja s radom za vrijeme pandemije, makar u posebnim uvjetima rada od kuće, ima sljedeća prava:

 • Na ugovorenu plaću (u slučaju izmijenjenog ugovora, ravna se prema novom ugovoru koji možda određuje drukčije radno vrijeme ili visinu plaće);
 • Na adekvatne uvjete rada, što uključuje zdravstvene uvjete i redovite odmore.

U ovim okolnostima je potrebno mnogo razumijevanja s obaju strana pa se stoga i radnike upućuje da ukažu poslodavcu na neadekvatne radne uvjete (ako ih smatraju takvima), da odgovorno obnašaju obveze iz radnog odnosa te da pritom paze na sigurnost sebe i onih oko sebe.

Ozljeda na radu kod kuće

Zakon o zaštiti na radu određuje ozljedu na radu kao “ozljedu radnika nastalu u prostoru poslodavca u kojemu obavlja rad, ili ga tijekom rada koristi, ili mu može pristupiti, odnosno u drugom prostoru koji nije prostor poslodavca, ali radnik u njemu obavlja rad” (čl. 3).

Dakle, ukoliko do ozljede na radu (ili profesionalnih bolesti) dođe za vrijeme obavljanja poslova za poslodavca, pa makar se taj rad odvijao od kuće radnika, poslodavac je za nju odgovoran.

Prednosti i nedostaci rada od kuće

Rad od kuće može biti sjajna opcija za poslodavca i za radnika, posebice u pandemijskim okolnostima. Ali ima i svoje nedostatke kao i svaki drugi oblik rada:

Prednosti rada od kuće

Nedostaci rada od kuće

 • Smanjuje troškove prijevoza i štiti okoliš
 • Smanjuje vrijeme potrošeno na povećanje i povećava time produktivnost radnika
 • Olakšava balansiranje poslovnog i privatnog života
 • Smanjuje razinu stresa za radnika
 • Provođenjem fleksibilnog radnog vremena povećava učinkovitost radnika
 • Manje su šanse ozljede na radu

Nedostaci rada od kuće

 • Radnik iznosi potencijalne tajne informacije o klijentima izvan radnog mjesta
 • Može uzrokovati osjećaje usamljenosti i depresije kod nekih radnika
 • Smanjuje količinu ljudskog kontakta i profesionalne komunikacije
 • U slučaju neprikladnih (posebice informatičkih) uvjeta rada, može otežati komunikaciju
 • Otežava se razmjena znanja, ideja i savjeta među kolegama
Prednosti i nedostaci rada od kuće. Duplex-control

Sažeto rečeno, uz dobru organizaciju i osigurane radne uvjete, rad od kuće isplativ je i ima više prednosti nego nedostataka. U okolnostima pandemije COVID-19, rad od kuće može biti najsigurnija opcija iz perspektive zaštite na radu.


Za više informacija o uslugama Zaštite na radu i savjete stručnjaka iz ovog područja, tu je za Vas Duplex Control.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor