Tko sve treba usluge zaštite na radu?

AutorDavor Duplančić

Tko sve treba usluge zaštite na radu?

Zaštita na radu neophodan je dio uspješnog i sigurnog rada firme već od faza projektiranja i gradnje te nadalje za vrijeme poslovanja organizacije.

Nameće se pitanje: kome trebaju usluge zaštite na radu? Ukratko, ako ste poslodavac unutar Republike Hrvatske, ove usluge Vam sigurno trebaju. Zakonom o zaštiti na radu, poslodavac se definira kao “fizička ili pravna osoba za koju radnik, odnosno osoba na radu obavlja poslove”. Vrlo jednostavno – ako nekog zapošljavate (pa makar samo sebe), Vi ste poslodavac i stoga ste dužni provoditi zaštitu na radu u skladu s djelatnošću koju pružate.

Organiziranje i provedba usluga zaštite na radu moralna je dužnost i zakonska obveza svakog poslodavca. Bez obzira na narav djelatnosti koju obavlja i veličinu organizacije.

Ukoliko želite obavljati svoju zakonsku i moralnu dužnost kao poslodavac, izbjeći nepotrebne troškove ozljeda na radu i inspekcijske kazne, bitno je provoditi zaštitu na radu.

Zastita na radu Split

Mnogi poslodavci žive u lažnom uvjerenju da se angažiranjem drugih tvrtki ili pojedinaca mogu osloboditi svojih obveza u ovom pogledu, ali tome nije baš tako. Iako je poslodavac dužan zaposliti koordinatore zaštite na radu tijekom projektiranja i građenja te angažirati specijaliste za provođenje zaštite na radu ili ovlaštene tvrtke, nakon ovih inicijalnih faza njegova obveza ne staje.

Svaki poslodavac je odgovoran za svoje radnike, neovisno o tome koga je još angažirao za pružanje usluga zaštite na radu.

Temeljni dokument koji određuje obveze poslodavca u provođenju zaštite na radu, ali i sve ostalo vezano uz obavljanje ovih poslova jest Zakon o zaštiti na radu u kojem stoji da je poslodavac “obvezan organizirati i provoditi zaštitu na radu, vodeći pri tome računa o prevenciji rizika te obavještavanju, osposobljavanju, organizaciji i sredstvima”.

Poslodavac je, dakle, obvezan provoditi prevenciju u svakom segmentu rada i osigurati najveću moguću razinu zaštite.

Zaštita na radu - Duplex control

Ugovaranje usluga zaštite na radu

Ugovaranje obavljanja poslova zaštite na radu s ovlaštenim pojedincima i tvrtkama može varirati ovisno o broju radnika. Ukoliko zapošljavate do 49 osoba (dakle ispod 50), možete obavljati poslove zaštite na radu samostalno (ako ispunjavate propisane uvjete), ali možete nekog i angažirati za to. Dakle zaštita na radu je i dalje obvezna, ali je ugovaranje usluga proizvoljno.

Ako zapošljavate od 50-249 radnika, potrebno je ugovoriti zaštite na radu sa za to ovlaštenim stručnjakom, a ako zapošljavate 250 ili više radnika, potrebno je sklopiti ugovor s jednim ili više stručnjaka.

Nakon sklapanja ugovora, ovlaštena tvrtka određuje jednog ili više stručnjaka koji će za Vas obavljati poslove zaštite na radu.

Svakako, i poslodavac i oni angažirani oko zaštite na radu trebaju surađivati u njenom provođenju te zadovoljiti zakonske uvjete za pružanje ovih usluga, odnosno trebaju biti osposobljeni za njih. Za to postoji pak poseban Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita.

Usluge zastite na radu - Duplex control

Zašto angažirati stručnjaka za provođenje zaštite na radu?

Ako u određenoj mjeri već možete kao poslodavac obavljati poslove zaštite na radu sami, možda se pitate zašto angažirati drugog? U određenoj mjeri je ovo i zakonska obveza, ali sigurno kao poslodavac želite radite na unapređivanju Vaše firme. 

U tom pogledu Vas stručnjaci za zaštitu na radu mogu rasteretiti. Duplex Control Vam stoga može pomoći prilikom:

  • Izrade procjene rizika
  • Izrade plana i programa osposobljavanja
  • Osposobljavanja Vaših radnika za zaštitu na radu, zaštitu od požara i rad na siguran način
  • Osposobljavanja jednog ili više radnika za pružanje prve pomoći na radnom mjestu
  • Ispitivanja i ustanovljavanja ispravnosti Vaše radne opreme
  • Ispitivanja faktora radnog okoliša
  • Ispitivanja električne, plinske i gromobranske instalacije u Vašim prostorima
  • Ispitivanja protupožarnih sustava
  • Administrativnih poslova vezanih uz zaštitu na radu, ali i zaštitu okoliša

Uz ovlaštene, iskusne stručnjake Duplex Controla, Vaši radnici će biti sigurniji i sretniji, a Vi kao poslodavac ćete također osjećati rasterećenje i veću sigurnost u svim segmentima Vaše djelatnosti.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor