Poslodavac i zaštita radnika od bioloških štetnosti: cijepljenje kada i zašto

AutorDavor Duplančić

Poslodavac i zaštita radnika od bioloških štetnosti: cijepljenje kada i zašto

U svjetlu novih cjepiva protiv virusa COVID-19, aktualne su rasprave o nužnosti cijepljenja za stvaranje sigurnog radnog ozračja i u okviru zaštite na radu.

Postavlja se pitanje: koliko osoba koja nije primila cjepivo protiv COVID-a predstavlja opasnost za one oko sebe? Također, koje su odgovornosti poslodavca u ovom pogledu, a koja su prava radnika?

Koje su obveze radnika prema poslodavcu?

Kao u slučaju drugih zaraznih bolesti, moralni imperativ, pa i zakonska dužnost radnika je obavijestiti poslodavca o svom zdravstvenom stanju ako ono može ugroziti druge radnike. Ovo uključuje obavještavanje o mogućoj zarazi COVID-19 virusom.

Ovo vrijedi ujedno za radnika koji upravo sklapa ugovor o radu ili onog koji je već u radnom odnosu i ne tiče se samo mogućnosti širenja zaraze, već i bolesti koja sprječava radnika da vrši svoje obveze sukladno ugovoru o radu.

Davanje netočnih informacija od strane radnika o njegovom zdravstvenom stanju poslodavcu spada u težu povredu radne discipline te poslodavac ima pravo udaljiti s radnog mjesta radnika koji ne provodi mjere zaštite na radu i poduzeti druge disciplinske mjere.

Radnik ima pravo pravo odbiti rad zbog toga što na radnom mjestu nisu provedene mjere zaštite ako primijeti da mu na radnom mjestu prijeti neposredna opasnost po zdravlje i život.

Sažeto rečeno, komunikacije između radnika i poslodavca je ključna u prevenciji širenja zaraznih bolesti poput koronavirusa, a sve s ciljem održavanja sigurnog radnog okruženja i uvjeta u kojima radnici mogu izvršavati svoje obveze i osjećati se zaštićeno i sigurno.

Cijepljenje protiv COVID-19 virusa

Potvrde o cijepljenju: zaštita privatnosti radnika i prava radnika

Paralelno s mogućnošću cijepljenja, poslodavci i radnici su počeli međusobno komunicirati o tome tko će se cijepiti, a tko neće. Ovo dovodi do pitanja: ima li poslodavac pravo tražiti od radnika podatke o njegovom cijepljenju? Ili pak tražiti od njega/nje da se cijepi (eventualno uz prijetnju smanjenja ili čak gubitka prava iz radnog odnosa)?

Agencija za zaštitu osobnih podataka izjasnila se po pitanju potvrda o cijepljenju i istaknula da poslodavac nema pravo tražiti takve službene potvrde jer bi to predstavljalo povredu njihovih prava.

Naime, sukladno čl. 6 Opće uredbe o zaštiti podataka (koji utvrđuje zakonitost obrade osobnih podataka), za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka treba postojati valjani pravni temelj. Podaci o cijepljenju su posebno osjetljivi pošto spadaju u kategoriju zdravstvenih podataka.

Nadalje, liječnici ne bi smjeli izdavati takve potvrde poslodavcima zbog GDPR-a te Zakona o liječništvu.

Sukladno regulativi o zaštiti privatnosti, poslodavac nema pravo tražiti ove podatke od radnika. Svaki bi radnik trebao imati ista prava, prema ugovoru o radu, i stoga kažnjavanje radnika koji se odluče ne cijepiti (ponekad iz osobnih uvjerenja, a ponekad iz zdravstvenih razloga) bi kršilo njihova radnička prava.

Poslodavac se može neformalno raspitati o tome jesu li zaposlenici generalno cijepljeni ili ne, ali samo kako bi poduzeo potrebne sigurnosne mjere za prevenciju daljnjeg širenja bolesti.

Svakako, poslodavac može ohrabriti radnike da se cijepe, ali im ne može postavljati ultimatum.

Prema nekim internacionalnim izvorima, na osnovu pravnog mišljenja, poslodavci mogu upitati zaposlenike jesu li cijepljeni kao “sigurnosnu mjeru” sprečavanja širenja zaraznih bolesti. U tom kontekstu, to ne bi predstavljalo kršenje regulative o zaštiti privatnosti.

Prikupljanje svih podataka o rizicima i štetnostima na radnom mjestu je osnova za izradu procjene rizika a time i s provođenjem preventivnih mjera za uklanjanje ili smanjivanje rizika i štetnosti. Napominjem da su i radnici sudionici u izradi procjene rizika.

Obveze poslodavca prema radnicima

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Ovo je mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike po pitanju cijepljenja protiv COVID-19 virusa.

Dosad smo već svi naviknuti da se redovno donose novi akti i propisi koji reguliraju ponašanje i obnašanje u javnim i poslovnim prostorima. I poslodavac i radnik su dužni poštivati ove propise, a zadaća je poslodavca, uz to, educirati radnike i uputiti ih u nove mjere.

Jednako tako, poslodavac treba poštivati mjere i propisanu samoizolaciju radnika.

Poslodavac je, nadalje, prema Zakonu o zaštiti na radu, dužan ovlastiti ovlaštenika zaštite na radu čija je zadaća, između ostalog, da nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti (u što spadaju zarazne bolesti) te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu.

Nadalje, prema čl. 45 Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu.

Cijepljenje u okviru zaštite na radu – procjena rizika

Premda je cijepljenje protiv koronavirusa itekako poželjno i ključno za prevenciju širenja virusa, ono trenutno još nije zakonska obveza; cijepljenje je u ovom slučaju neobavezno i dobrovoljno.

No, sukladno Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu, postoje preporuke za cijepljenje koje glase:

 1. Ako procjena rizika iz članka 4. stavaka 1. do 3. ovoga Pravilnika(…) pokaže da postoji rizik za zdravlje i sigurnost radnika zbog njihove izloženosti biološkim agensima za koje postoji učinkovito cjepivo, poslodavac radnicima treba ponuditi cijepljenje
 2. Cijepljenje se provodi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno s medicinskom praksom
 3. Radnici moraju biti informirani o prednostima i nedostacima kako cijepljenja tako i necijepljena
 4. Cijepljenje za radnike mora biti besplatno
 5. Nakon obavljenog cijepljenja izdaje se potvrda o tome, koja mora biti dostupna dotičnom radniku te nadležnim tijelima na njihov zahtjev

Nadalje, prema Smjernicama EU-a za Prilagođavanje radnih mjesta i zaštita radnika, COVID-19 sa sobom povlači promjenu procjene rizika, odnosno faktorira ga se unutar procjene rizika koju je svaki poslodavac zakonski dužan provesti.

Ove smjernice nude primjere kontrolnih mjera koje je moguće primijeniti s ciljem suzbijanja virusa, a one uključuju:

 • Pružanje usluga na daljinu
 • Smanjivanje prisutnosti trećih strana na najmanju moguću mjeru
 • Smanjivanje fizičkog kontakta među radnicima
 • Vremensko ograničavanje kontakta
 • Raspoređivanje radnika ili pak izoliranje ako je to nužno za potpuno poštivanje mjera
 • Omogućavanje rada na izdvojenom radnom mjestu (najčešće od kuće) ako je to moguće
 • Obustavljanje kontakta s klijentima
 • Prakticiranje higijenskih navika i naputaka poput dezinficiranja i redovnog pranja ruku
 • Postavljanje nepropusnih prepreka
 • Osiguravanje potrebne osobne zaštitne opreme poput maski za lice i rukavica
 • Postavljanje plakata i drugih signalizacija koje potiču radnike na odgovorno ponašanje i ostajanje kod kuće u slučaju bilo kakvih simptoma, itd.

Stručnjaci Duplex Control su dobro upoznati sa svim mjerama koje se mogu ili pak moraju poduzeti kako bi se spriječilo širenje COVID-19 virusa. Možemo Vam pomoći u izradi procjene rizika te iznaći najbolje rješenje za Vašu tvrtku ili obrt kako bi Vam radno ozračje ostalo sigurno.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor