Ispit iz toksikologije i školovanje o kemikalijama

AutorDavor Duplančić

Ispit iz toksikologije i školovanje o kemikalijama

Opasne kemikalije su tvari i smjese koje predstavljaju opasnost za život i zdravlje radnika  koji njima rukuju (poljoprivrednici, lakireri, mala i velika brodogradnja, prodavači i sl.)

Također, osim za osobe u neposrednom doticaju s kemikalijama, predstavljaju i potencijalni rizik za druge ljude koji na razne načine dolaze u bilo kakav posredni doticaj s njima.

S obzirom na njihovu opasnost, potreban je poseban oprez pri rukovanju s opasnim kemikalijama

U svrhu toga, osobe koje su na radnom mjestu izložene kemikalijama ili njihovi radni zadaci uključuju rukovanje s istima moraju posjedovati određena znanja i vještine kako bi se maksimalno smanjili rizici za nastanak štetnih posljedica i osigurala zaštita na radu.

Iz tog se razloga organiziraju tečajevi i ispiti propisani Pravilnikom o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija.

Ovaj je Pravilnik dio Zakona o kemikalijama, a odnosi se na sve fizičke i pravne osobe uključene u proizvodnju, korištenje, uvoz, izvoz opasnih kemikalija te njihovo postavljanje na tržište. 

Prema Zakonu, te su osobe dužne zaposliti odgovornu  osobu sa završenim tečajem i položenim ispitom iz toksikologije na Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo – Služba za toksikologiju. 

Osim odgovorne osobe , i ostali radnici koji rukuju kemikalijama  moraju imati završen barem temeljni tečaj o opasnim kemikalijama.

kemikalije

Školovanje o kemikalijama

Zbog složenosti teme, školovanje o kemikalijama podijeljeno je na obvezne i posebne tečajeve o zaštiti od kemikalija. 

Postoje tri vrste tečaja, i to: dva obvezna tečaja o zaštiti od kemikalija za radnike i za odgovorne osobe u tvrtkama te posebni tečaj za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama.

Prije svega, potrebno je ispuniti online prijavnicu za tečaj za rad s opasnim tvarima na stranici HZJZ – Služba za toksikologiju. 

Obvezni tečaj o zaštiti od kemikalija za odgovorne osobe u tvrtkama

Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija propisuje sadržaj tečaja i način održavanja ispita.

Na ovom se tečaju stječu osnovna znanja o opasnim kemikalijama

U tečaju su obuhvaćeni i štetni učinci, važnost i značaj razvrstavanja kemikalija prema opasnostima, značenje znakova opasnosti, piktograma i oznaka, pisane upute o kemikalijama, važnost potreba stalnog liječničkog nadzora i sl.

Također, na tečaju se uče putevi ulaska opasnih kemikalija u ljudski organizam, kao i čimbenici koji imaju utjecaja na opseg i brzinu apsorpcije. 

Polaznici stječu znanja o tome kako se zaštititi od ulaska opasnih kemikalija u organizam, kako pravilno rukovati kemikalijama te koje su mjere zaštite za sprječavanje nesreća ili neželjenih učinaka kemikalija na zdravlje ljudi i na okoliš.

U tečaj su obuhvaćene i mjere dekontaminacije, pružanja neodgodive prve pomoći i samopomoći, kao i podaci koji se trebaju dostaviti liječniku u slučaju odvođenja izložene osobe u zdravstvenu ustanovu.

Osim navedenog, obrađuju se i prava te obveze radnika, posebni podaci iz toksikokinetike, akutni i kronični učinci, zaštitne mjere za sprječavanje nesreća s kemikalijama te upoznavanje s propisima Europske unije i nacionalnih zakonskih i podzakonskih akata.

Svi radnici koji na radnom mjestu obavljaju određene poslove s opasnim kemikalijama se mogu prijaviti na tečaj u Službu za toksikologiju.

Obvezni tečaj o zaštiti od kemikalija za radnike u tvrtkama

S obzirom da su dužni završiti temeljni tečaj o opasnim kemikalijama, konstruiran je poseban tečaj upravo za radnike. 

Na tečaju se stječu osnovna znanja o kemikalijama – vrste štetnih učinaka koji su izazvani kemikalijama, način ulaska kemikalija u organizam, tehnike sprječavanja njihovog ulaska, pravila ponašanja prilikom nesreće i zbrinjavanje, dekontaminacija i prva pomoć.

Također, polaznicima tečaja je osigurana potrebna literatura za spremanje ispita pred povjerenstvom Službe za toksikologiju.

zaštita od kemikalija

Posebni tečajevi – tečaj za pripadnike interventnih jedinica za zbrinjavanje nesreća s kemikalijama

U slučaju nesreće s opasnim kemikalijama, županijske su vlasti dužne pripremiti svoje snage za intervenciju.

To uključuje prometnu i temeljnu policiju, bolničke ustanove, prvu pomoć, vatrogasce, civilnu zaštitu i druge koji na bilo kakav način mogu doprinijeti u slučaju nesreće s opasnim kemikalijama.

Iako taj dio posla može biti obavljen i od strane lokalnih snaga iz škola, instituta i privrede, prethodno nabrojana tijela to obavljaju u sklopu svojih znanja i iskustava, a i ovlašteni su od strane Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

Po završenom tečaju i položenom ispitu iz toksikologije, osoba je osposobljena i u mogućnosti je rukovati s opasnim kemikalijama u trajanju od 5 godina te je poslije toga potrebno obnoviti i dopuniti znanja iz područja toksikologije

Za dodatne informacije i pomoć pri zaštiti na radu i svim njenim dijelovima, obratite se stručnom timu iz Duplex Controla!

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor