Što je procjena rizika?

AutorDavor Duplančić

Što je procjena rizika?

Procjenjivanje rizika obuhvaća postupak utvrđivanja razine opasnosti, napora i štete u slučaju ozljede na radu, bolesti vezane uz rad, poremećaja u procesu rada ili profesionalne bolesti, a koji bi mogao imati štetne posljedice na zdravlje i sigurnost radnika.

Prema Zakonu o radu poslodavac je dužan imati izrađenu procjenu rizika za svaki posao koji kod njega obavljaju osobe na radu i radnici te ona mora obuhvaćati i biti sukladna s postojećim štetnostima i opasnostima. Izrađuje ju bilo tko tko ima ovlasti.

Procjena rizika i administrativni poslovi

Od čega se sastoji?

Koraci procjenjivanja rizika

Poštivajući propise i pravilnike, za izradu procjene rizika potrebno je prikupiti podatke na radnom mjestu, analizirati ih i procijeniti, isplanirati mjere za uklanjanje razine opasnosti te dokumentirati procijenjen rizik. 

Cijeli se postupak može odraditi i pomoću internetskih alata (OiRA) u određenim poslovima.

Među prikupljenim podacima moraju se navesti poslovi koji se obavljaju na mjestu rada, broj radnika koji obavljaju i mjesto gdje obavljaju posao te opisati uređenje mjesta rada. Popis radne opreme, izvora štetnosti (kemijske, fizikalne i biološke) i opis organizacije radnog vremena također su dio podataka.

U analizi i procjeni prikupljenih podataka potrebno je utvrditi i procijeniti razinu opasnosti, štetnosti i napora te utvrditi mjere za njihovo uklanjanje.

Posljednji korak planiranja mjera uklanjanja razine opasnosti mora sadržavati rokove i ovlaštene osobe odgovorne za provedbu mjera te način kontroliranja provedbe.

Procjena rizika

Razina rizika

Određivanje rizika se provodi sukladno s Matricom procjene rizika prema općim kriterijima razine rizika. 

Stoga, rizik može biti procijenjen kao mali, srednji ili veliki. Prilikom procjene razine rizika, u obzir se uzimaju i radnici i njihovi stavovi vezani uz posao. 

Također, uvažavaju se i propisi i smjernice iz zaštite na radu.

Prilozi uz procjenu rizika

Uz procijenjen rizik, potrebno je priložiti i sigurnosne podatke izvora fizikalnih, kemijskih i/ili bioloških štetnosti, popis radne opreme za obavljanje posla i osobne zaštitne opreme, popis potrebnih ispitivanja te poslova s posebnim uvjetima rada.

Najvažnije o procjeni rizika

Smisao procjenjivanja rizika leži u tome da poslodavac osigura primjenu pravila, mjera i postupaka koji će razinu rizika prilikom obavljanja posla za radnike svesti na sam minimum te ih zaštititi na radu. 

Obvezno sudjelovanje radnika (ili povjerenika radnika za zaštitu na radu, ovlaštenika poslodavca i/ili stručnjaka iz pojedinih područja) za čiji se posao rizik procjenjuje je također važna stavka procjene rizika. 

Zastita radnika

Učinkovitost provedbe mjera za uklanjanje opasnosti poslodavac preispituje periodički te ju ocjenjuje kako bi uspješno upravljao rizicima i njihovim smanjivanjem. 

Kako bi se to ostvarilo, on mora u obzir uzeti nalaze o obavljenim unutarnjim nadzorima, učestalost ozljeda na mjestu rada, pritužbe radnika te analizu provedbe odluka i zaključaka.

S obzirom na to da je procjenjivanje rizika dio procedure uključene u Zaštitu na radu, kroz sve ovo ne morate prolaziti sami. 

Stručnjaci iz Duplex Controla će Vam svojim uslugama olakšati postupak i omogućiti brz i efikasan put do rješenja!

O autoru

Davor Duplančić administrator

1 komentar za sada

Poslodavac i zaštita radnika od bioloških štetnosti: cijepljenje kada i zašto | Duplex controlObjavljeno7:31 pm - svi 11, 2021

[…] je osnova za izradu procjene rizika a time i s provođenjem preventivnih mjera za uklanjanje ili smanjivanje rizika i štetnosti. Napominjem da su i radnici sudionici u izradi procjene […]

Napiši odgovor