Izrada plana evakuacije

AutorDavor Duplančić

Izrada plana evakuacije

Evakuacija, po svojoj definiciji, podrazumijeva napuštanje ugroženog područja na organiziran način od strane radnika i/ili drugih osoba u svrhu izbjegavanja rizika povezanih s izvanrednim događajem.

Kako bi se moglo što bolje zaštiti od bilo kakvog izvanrednog i nepredviđenog događaja, potrebno je prethodno učiniti plan evakuacije i spašavanja. Za pomoć pri izradi plana, kao i za pomoć pri raznim drugim uslugama za poboljšanje učinkovitosti poslovanja, na raspolaganju Vam stoje stručnjaci iz Duplex Control tima!  

Što se on kvalitetnije i bolje učini, to je moguća lakša, brža i učinkovitija priprema i obrana od raznih situacija. Iz navedenih je razloga prema Zakonu o zaštiti na radu svaki poslodavac obvezan izraditi plan evakuacije i spašavanja te upoznati radnike s istim. 

Plan evakuacije za radnike

U slučaju neispunjenja obveze izrade plana evakuacije, poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 – 10.000,00 kuna.

Dokument plana evakuacije i spašavanja obuhvaća pisane i grafičke elemente postavljene na vidljiva i uočljiva mjesta u prostorijama.

 

Tekstualni dio plana za evakuaciju

U pisanom dijelu evakuacijskog plana, svakako trebaju biti obuhvaćeni određeni elementi kako bi se dokument smatrao ispravnim.

Prije svega je potrebno naznačiti opis objekta/mjesta rada/prostora na koji se plan evakuacije i spašavanja odnosi, uz naznačenu lokaciju te opis poslova koji se obavljaju unutar njega.

Što je moguće preciznije, potrebno je i naznačiti moguće događaje izvanredne prirode, a koji imaju vjerojatnost pojavljivanja u tom prostoru ili na tom mjestu.

Nadalje, potrebno je naznačiti kritične dijelove objekta (u slučaju događaja), podijeliti prostor na cjeline u evakuacijske zone te odrediti smjer kretanja i sigurna mjesta na koje se ljudi mogu okupiti.

U tekstualnom se dijelu trebaju navesti i zahtjevi vezani za puteve evakuacije i njihova analiza. Potrebno je, u slučaju da se koriste opasne tvari, navesti iste uz količinu i naznaku.

Dio plana evakuacije i spašavanja svakako treba obuhvaćati i opis sustava koji će se koristiti u slučaju izvanrednog događaja ili su na bilo koji način povezani s evakuacijom, a to su tehnički sustavi i sustav zaštite od požara

Sustav zastite od pozara

Općenite mjere za provedbu evakuacije, način uzbune i način obavješćivanja prema van (ako postoji rizik i za područje van područja na koje se plan odnosi) te način obavješćivanja javnih službi također moraju biti obuhvaćeni u tekstualnom dijelu. Uz njih, potrebno je navesti i odgovorne osobe za provedbu evakuacije te opisati postupke radnika i drugih osoba u slučaju izvanrednog događaja.

Uz sve navedeno, potrebno je i navesti program osposobljavanja odgovornih osoba, isplanirati izvođenje praktičnih vježbi, navesti potrebna sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, prikazati evakuaciju i spašavanje situacijski (prema prostoru na koji se odnosi) te priložiti tlocrt prostora koji su obuhvaćeni u planu.

 

Grafički dio plana za evakuaciju

Primjer situacijskog prikaza plana evakuacije i spašavanja:

Graficki plan evakuacije

U grafičkom je dijelu potrebno naznačiti određene elemente poput situacije objekta, okolnih objekta, tlocrta etaža, evakuacijskih izlaza, tehničkih sustava koji se koriste u evakuaciji i raznih drugih.

Uz usluge vezane uz zaštitu na radu, Duplex Control će Vam omogućiti i razne druge vrste pomoći kako biste Vi, Vaši radnici i cjelokupno poslovanje bili na što sigurnijoj i uspješnijoj razini!

O autoru

Davor Duplančić administrator

2 komentara

AugustinaObjavljeno11:51 am - tra 19, 2021

Dobar dan , treba mi papir plana evakuacije u salonu, koja je cijena? I za koliko bude gotovo

Davor DuplančićObjavljeno10:08 am - tra 20, 2021

Poštovana,
Plan se može izraditi odmah nakon dostave skice ili po izlasku na teren. Cijenu bismo definirali nakon pregleda skice ili prostora. Za dogovor o pregledu prostora nazovite ili pošaljite e-mail sa skicom.

Napiši odgovor