Ispitivanje električnih instalacija

AutorDavor Duplančić

Ispitivanje električnih instalacija

Ispitivanje električnih instalacija definirano je Tehničkim propisom za niskonaponske električne instalacije

Njime se propisuju tehnička svojstva niskonaponskih električnih instalacija za građevine, kao i zahtjevi vezani za uporabljivost, izvođenje, projektiranje i održavanje električne instalacije. 

Također, Tehnički propis obuhvaća i druge zahtjeve za proizvode namijenjene za ugradnju u električnu instalaciju.

tehnicki propisi elektricnih instalacija

Učestalost provođenja pregleda i ispitivanja električnih instalacija

Redoviti pregledi električnih instalacija vrlo su važni i obavezni, a provode se na temelju zahtjeva iz projekta građevine. 

Ne smiju se provoditi rjeđe od četiri godine u slučaju građevina javnih namjena (osim u slučaju posebnih propisa koji određuju drukčiji rok), rjeđe od četiri godine za električne instalacije sigurnosne svrhe, rjeđe od 15 godina za za građevine ili njene dijelove koje imaju stambenu namjenu, te rjeđe od četiri godine za sve ostale građevine i njene dijelove.

U slučaju bilo kakve promjene i dodavanja električne instalacije, mora se obaviti izvanredni pregled električnih instalacija

Također, nakon bilo kojeg izvanrednog događaja koji ima utjecaj na tehnička svojstva ili na uporabljivost električnih instalacija mora se provesti izvanredni pregled. 

Konačno, izvanredni se pregled mora obaviti i u slučaju zahtjeva inspekcijskog nadzora.

Drugim riječima, poslodavac je dužan provoditi ispitivanje električnih instalacija barem jednom u četiri godine prema Tehničkom propisu. 

U slučaju da poslodavac nema potrebnu dokumentaciju o provedenim električnim ispitivanjima, bit će kažnjen zabranom rada u radnim prostorima.

Važnost električnih instalacija

Električne su instalacije važan dio svih građevinskih objekata. Međutim, zbog svoje su prirode često izvor opasnosti po zdravlje ili život osoba koje dolaze u dodir s istima. 

Osim toga, čest su izvor požara koji mogu imati katastrofalne posljedice.

Svaka električna instalacija koja nije ispravna može uzrokovati zastoj u proizvodnji i, važnije, oštećenja sredstava rada ili ozljedu radnika

S obzirom na to da takve ozljede radnika mogu imati smrtni ishod, važnost električnih instalacija nikako se ne smije zanemariti.

Osim što je vjerojatnost ozljede radnika veća ukoliko se električne instalacije postavljaju nepropisno, one su i to vjerojatnije što se pregledi i ispitivanja instalacija odrađuju nekvalitetno ili neredovito

U svrhu unaprjeđenja sigurnosti i zaštite na radu je, stoga, preventivno održavanje i ispitivanje električnih instalacija prioritet.

Uz sve navedeno, ispitivanja i provjere električnih instalacija pomažu i pri upravljanju rizicima štetnim za sigurnost i zdravlje radnika. 

Konačno, uz poštivanje svega do sada navedenog, uvelike se smanjuje broj nezgoda i ozljeda na radu, smanjuju se troškovi te se povećava kvaliteta radnih uvjeta i sigurnosti na radnom mjestu.

odrzavanje elektricnih instalacija

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

U navedenom se Zakonu propisuje obavljanje stručnih poslova i djelatnosti prostornog uređenja, projektiranja ili stručnog nadzora građenja, upravljanja projektom gradnje te provođenja ispitivanja. 

U ovom se kontekstu ispitivanja odnose na poslove ispitivanja materijala, građevine ili njenih dijelova, a svrha takvog ispitivanja je provjera i dokazivanje temeljnih zahtjeva građevine. 

Drugim riječima, takvim se ispitivanjima dokazuje zadovoljavanje uvjeta vezanih uz glavni projekt. Uvjeti su važni za projektiranje, izgradnju te za uporabu određene građevine.

Osoba za provođenje ispitivanja električnih instalacija

Ispitivanje električnih instalacija može provoditi isključivo ona pravna ili fizička osoba koja je registrirana za djelatnost tehničke analize i ispitivanja te ima potvrdu o akreditaciji koju je izdalo nacionalno akreditacijsko tijelo za ispitivanja.

osoba za ispitivanje elektricnih instalacija

Simboli električnih instalacija

Simboli električnih instalacija ili elektrotehnički simboli su crtani znakovi pomoću kojih se prikazuju uređaji i elementi elektroničkih i elektrotehničkih dijelova

Iako su u prošlosti svaka radionica ili tvornica te svi autori upotrebljavali svoje slikovne ili slovne simbole, vrlo brzo se razvila potreba ujednačavanja i usklađivanja istih na međunarodnom nivou

Ponajviše su uočene razlike između europskog, engleskog i američkog načina označavanja, zbog čega su simboli često bili drukčijih, čak i suprotnih značenja.

Ujednačavanje električnih simbola prvo su se provodile od strane ustanova za standarde pojedinih zemalja, dok kasnije taj proces počinje provoditi Međunarodna elektrotehnička komisija u sklopu Međunarodne organizacije za standardizaciju.

Od tog su trenutka zemlje članice ovih organizacija dužne poštivati nacionalne standarde i preporuke.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor