Ispitivanje zrakopropusnosti | Blower door test

AutorDavor Duplančić

Ispitivanje zrakopropusnosti | Blower door test

Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade je ispitivanje u kojemu se ispituje stvarna zrakopropusnost ovojnice zgrade i kontrolira kvaliteta izvedbe. Blower door test je obvezno ispitivanje, potebno za dobavljanje uporabne dozvole zgrade (https://gov.hr/hr/uporabna-dozvola/1260), za koje želite samo vrhunske stručnjake.

U današnjem članku saznajte sve o ispitivanju zrakopropusnosti; zašto je bitno, kako se provodi i što učiniti kad se pronađe problem.

Što je Blower door test i na koji način se izvodi?

Blower door test, na hrvatskom poznat kao ispitivanje zrakopropusnosti je test u kojemu se ispituje stvarna zrakopropusnost ovojnice zgrade te se kontrolira kvaliteta izvedbe sukladno normi HRN ISO 9972:2015. Može se ispitivati nova zgrada ili rekonstruirana zgrada prije tehničkog pregleda same zgrade.

U suštini, to je ispitivanje protočnosti zraka kroz zatvorene prozore i vrata objekta. Zrakopropusnost zgrade direktno utječe na energetsko svojstvo zgrade, točnije, povećava potrošnju električne energije zbog povećane potrebe za grijanjem ili hlađenjem. 

Ispitivanje se izvodi metodom koja se bazira na razlici tlakova unutarnjih i vanjskih prostora. Postavlja se ispitna oprema s ventilatorom, manometrom i računalom  koja mjeri protok zraka, te se na temelju programa određuje dozvoljena propusnost prema normi. Ukoliko, se ispitivanjem očita veća količina izmijenjenog zraka od proračunate to se smatra gubitkom koji je potrebno sanirati.

uređaj za mjerenje zrakopropusnosti

Zašto nam je potrebno ispitivanje zrakopropusnosti?

S obzirom na to da je energetski certifikat obvezan kod tehničkog prijema nove zgrade ili  prilikom prodaje osobne jedinice (stana u zgradi) svakako je bitno da potrošnja električne energije bude što manja a time i energetski certifikat s boljom ocjenom.

Ispitivanje zrakopropusnosti je obveza propisana Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20), što znači da je tim propisom vlasnik zgrade dužan ispuniti sve zahtjeve iz propisa.

Osim samog propisa, ovo ispitivanje je bitno kako bi se kontrolirala kvaliteta izvedbe, uvidjela razlika nakon eventualne energetske obnove i utvrdili defekti koji potencijalno postoje i koji se moraju ispraviti. 

Uvijek je bitno za ovakav posao angažirati vrhunske stručnjake poput naših, koji koriste najbolju certificiranu ispitnu opremu, te koji će se pobrinuti da su sve regulative ispunjene.

ispitivanje zrakopropusnosti

Metode ispitivanja zrakopropusnosti

Postoji više metoda ispitivanja zrakopropusnosti. 

Prva metoda je kod zgrada koje su već u upotrebi i provodi se prije tehničkog pregleda zgrade te se dokazuje da zgrada ispunjava zahtjeve zrakopropusnosti.

Građevina mora biti pripremljena na način da se isključi sva mehanička ventilacija i zatvore svi ostali otvori kroz koje može protjecati zrak (dimnjaci, prozori, nape, sanitarna ventilacija, itd.). Bitno je da se ne poduzimaju nikakve dodatne radnje kako bi se poboljšala zrakopropusnost.

Druga metoda ispitivanja zrakopropusnosti provodi se na zgradama koje su u izgradnji, na vanjskoj ovojnici zgrade, prije postavljanja gips-kartonskih obloga. Svi prodori instalacija moraju biti zabrtvljeni.

Nakon toga se ispitivanje izvodi kako bi se utvrdilo da li su ispunjeni svi projektni zahtjevi te da se saniraju sva potencijalna mjesta zrakopropusnosti.

Treća metoda: Naravno, uvijek postoje i specijalni zahtjevi za koje se rade određene metode ispitivanja ovisno o potrebama objekta.

Na koji način se izvodi

Kada se radi blower door test, ugrađuje se ispitni panel s ventilatorom na odabrana vrata ili prozor u stambenoj jedinici u zgradi. 

Postupak se provodi posebnim programom koji na temelju volumena i oplošja stambene jedinice izračunava potrebnu količinu zraka da bi se ispitnom opremom dobila razlika tlaka od 50 Pa u odnosu na vanjski tlak.

Ventilator upuhuje/ispuhuje količinu zraka koja je izračunata programom, a sav dodatni zrak kojeg je potrebno upuhati/ispuhati predstavlja gubitak kroz samu ovojnicu objekta. Dozvoljena izmjena zraka bez mehaničkog uređaja za provjetravanje ne smije biti veća od 3 izmjene na sat (n50=3,0 h-1) a kod zgrada sa mehaničkim provjetravanjem ne smije biti veća od 1,5 izmjene na sat (n50=1,50 h-1).

Postupak se ponavlja za svaku stambenu jedinicu.

ispitivanje zrakopropusnosti

Pronalaženje problema

U slučaju da mjerenje zrakopropusnosti nije zadovoljilo dopuštene vrijednosti izmjene zraka potrebno je poduzeti dodatne mjere i ispitivanja kako bi se zrakopropusnost objekta smanjila:  pronaći mjesta propuštanja zraka te ih zabrtviti, sanirati ili izmjeniti nekvalitetno ugrađenu opremu. Treba naglasiti da će troškovi sanacije biti manji ukoliko se ustanove prilikom izgradnje (metoda 2), za razliku od sanacije kad je objekt završen (metoda 1).

Osim Blower door testom, koriste se i druge metode  poput infracrvene termografije, kojom se utvrđuju sva mjesta propuštanja zraka.

Ograničenja zrakopropusnosti omotača zgrade

Ograničenja zrakopropusnosti omotača zgrade i ventiliranje prostora zgrade propisani su Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, NN 102/20 članak 26÷31).

Stručnaci Duplex Control, osim ispitivanja zrakopropusnosti, obavljaju i druga ispitivanja, pripremne programe i edukacije, a njihovo dugogodišnje iskustvo rasteretit će vas u području zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor