Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara

AutorDavor Duplančić

Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara

Svaka fizička i pravna osoba dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar, dužna je provoditi mjere zaštite od požara te je odgovorna za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga proizađu. Ovo je moralni imperativ.

No, Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) uz to nalaže da svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi. U ovom kontekstu, za nas je ključan ovaj drugi aspekt.

Poslodavac je dužan poduzeti potrebne i zakonom propisane mjere zaštite od požara, što podrazumijeva više elemenata. Prije svega je dužan poduzeti mjere i radnje za otklanjanje mogućih uzroka požara, sprječavanje nastanka i širenja požara, eventualno otkrivanje i gašenje požara u slučaju da dođe do njega, utvrđivanje njegovog uzroka te, u konačnici, pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica požara.

Za što sigurnije radno ozračje i s ovim ciljevima na umu, poslodavac organizira osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara. Naravno, u skladu s njihovim mogućnostima, znanjem i raspoloživim sredstvima te svakako vodeći računa prvenstveno o njihovom zdravlju i sigurnosti.

osposobljavanje radnika

Što kaže zakon?

Na temelju Zakona o zaštiti na radu, svaki je poslodavac dužan obavještavati radnike i savjetovati se s njima o pitanjima zaštite na radu, pa tako i zaštite od požara (čl. 32, st. 2).

Prema članku 55 ovog zakona, “poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanje radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje”. Radnike mora upoznati s planom evakuacije i spašavanje u slučaju izvanrednih okolnosti. U slučaju.

Ako ne ispoštiva ranije spomenute obveze, poslodavac podliježe kazni za prekršaj u iznosu od 10.000 kn za pravne osobe, odnosno 3.000 kn za fizičke osobe (čl. 95 Zakona o zaštiti na radu). Uz to, sukladno članku 10 Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, svaka pravna osoba koja ne uputi djelatnike na osposobljavanje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.700 kn.

Ako Vam ovo se skupa zvuči kao previše informacija, a želite postupati sukladno zakonu, ali i svojim moralnim dužnostima i načelima, obradovat će Vas to što Duplex Control nudi usluge iz svih područja Zaštite na radu.

plan evakuacije

Usluga osposobljavanja

Uz to što je osposobljavanje radnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara obveza svakog poslodavca, njegova je obveza također provođenje vježbi evakuacije jedanput u dvije godine i zaduživanje osobe koja će biti odgovorna za njeno provođenje.

Po ovim pitanjima se možete pouzdati u Duplex Control kao ovlaštenu tvrtku koja provodi ovakva osposobljavanja, a uz to nudi usluge ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju, sprječavanje širenja požara te njegove dojave i gašenja uz druge usluge zaštite od požara.

Uz osposobljavanje i pomoć Duplex Controla, osjećat ćete se sigurnije jer Vam neće izmaknuti kontrola u nepredvidivim situacijama.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor