Rad na računalu i rizici pri radu

AutorDavor Duplančić

Rad na računalu i rizici pri radu

U današnjem je svijetu, zbog napretka tehnologije, gotovo nezamislivo da se ijedan posao obavlja bez rada na računalu, barem u nekom aspektu. 

Iako je pomoglo uspješnijem i učinkovitijem poslovanju, računalo sa sobom nosi i razne psihičke i fizičke rizike i napore. 

Poslodavac je, iz navedenih razloga, obvezan napraviti procjenu rizika vezanu uz rad na računalu te ukloniti nedostatke i faktore povezane s mogućim rizicima.

Prema Pravilniku o radu sa računalom NN 69/2005 radom za računalom se smatra svaki radnik koji pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. (U Pravilniku se koristi terminologija Procjena opasnost, koja je novim Zakonom o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 definirana kao Procjena rizika).

Kako rad na računalu utječe na naše zdravlje?

Rad na računalu pogađa više zdravstvenih aspekata, od vidnih i psihofizioloških napora do statodinamičkih.

Psihofiziološki napori

Pri radu na računalu, napori koji spadaju u kategoriju psihofizioloških povezani su sa psihičkim i psihosomatskim smetnjama. 

Stres uzrokuje glavobolju, umor, iscrpljenost, znojenje, lupanje srca i razne druge. Ovakve pojave nisu direktno povezane sa samim računalom, već su posljedica naglih, brzih i iznenadnih promjera na radnom mjestu.

psihofiziološki napori​

Vidni napori

Među najuočljivijim promjenama su one na vidnom polju.
Suhe oči, umor očiju, iritacija i peckanje su neke od vidnih napora koje radnik može doživjeti. 

Unatoč tome, znanost još uvijek nije potvrdila da ovi napori proizlaze direktno iz rada na računalu, već su samo s njim povezane na način da naglašavaju probleme koji su već bili prisutni kod osobe. 

Adekvatnost opreme i poduzimanje korekcijskih mjera mogu smanjiti pojavu vidnih napora (npr. postavljanje ekrana na primjerenu udaljenost od 50 do 70 cm, ispitivanje nivoa osvijetljenosti na radnom mjestu 500 lx ili više).

Statodinamički napori

Konačno, dugotrajni i fiksni položaji glave i tijela za posljedicu imaju bolove u vratu, leđima, prstima šake, zglobovima, itd.

Sveobuhvatni naziv za ovakve simptome je sindrom prenaprezanja, a ako se ne ukloni na vrijeme, može prijeći u kronični oblik.

statodinamicki napori​

Obveze poslodavca i rad na računalu

Za svakog poslodavca čiji radnici koriste računalo pri obavljanju radnih zadataka, obvezno je izraditi procjenu rizika za takva radna mjesta te na temelju njih provesti mjere za otklanjanje nedostataka. Ove su procedure dio zaštite na radu, a cilj im je u što većoj mjeri zaštititi radnike. 

Svaki poslodavac je obvezan izraditi Procjenu rizika prema Pravilniku o izradi procjena rizika.

Obveza je poslodavca da radnike upozna s okolnostima i zahtjevima povezanima s radom na računalu te da im osigura osposobljavanje prije dolaska na radno mjesto.

Za smanjenje opterećenja, poslodavac je dužan osigurati periodičko izmjenjivanje rada na računalo s drugim aktivnostima.

Ukoliko ne postoje druge moguće aktivnosti, radniku se trebaju osigurati češće, kraće pauze tijekom radnom vremena, svakog sata rada moraju se osigurati odmori u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

Prema Zakonu o zaštiti na radu, potrebno je radnike informirati o opasnostima, sigurnosnim rizicima i mogućim posljedicama te se savjetovati s radnicima o svim važnim pitanjima povezanima sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu.

Obavezan pregled vida

Prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, svaki je poslodavac obvezan osigurati radnicima pregled vida kod specijalista medicine rada, i to prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom, najmanje svakih četiri godine, najmanje svake dvije godine onim radnicima koji koriste korekcijska pomagala te na zahtjev radnika zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom

Ako se na pregledu utvrdi potreba, radnik ima pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa, a troškovi ne smiju ići na njegov teret.

U izradi procjene rizika, kao i u raznim drugim uslugama za poboljšanje poslovanja pomaže Vam Duplex Control!

obavezan pregled vida​

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor