Arhiva kategorije Nekategorizirano

AutorDavor Duplančić

Poslodavac i zaštita radnika od bioloških štetnosti: cijepljenje kada i zašto

U svjetlu novih cjepiva protiv virusa COVID-19, aktualne su rasprave o nužnosti cijepljenja za stvaranje sigurnog radnog ozračja i u okviru zaštite na radu.

Postavlja se pitanje: koliko osoba koja nije primila cjepivo protiv COVID-a predstavlja opasnost za one oko sebe? Također, koje su odgovornosti poslodavca u ovom pogledu, a koja su prava radnika?

Koje su obveze radnika prema poslodavcu?

Kao u slučaju drugih zaraznih bolesti, moralni imperativ, pa i zakonska dužnost radnika je obavijestiti poslodavca o svom zdravstvenom stanju ako ono može ugroziti druge radnike. Ovo uključuje obavještavanje o mogućoj zarazi COVID-19 virusom.

Ovo vrijedi ujedno za radnika koji upravo sklapa ugovor o radu ili onog koji je već u radnom odnosu i ne tiče se samo mogućnosti širenja zaraze, već i bolesti koja sprječava radnika da vrši svoje obveze sukladno ugovoru o radu.

Davanje netočnih informacija od strane radnika o njegovom zdravstvenom stanju poslodavcu spada u težu povredu radne discipline te poslodavac ima pravo udaljiti s radnog mjesta radnika koji ne provodi mjere zaštite na radu i poduzeti druge disciplinske mjere.

Radnik ima pravo pravo odbiti rad zbog toga što na radnom mjestu nisu provedene mjere zaštite ako primijeti da mu na radnom mjestu prijeti neposredna opasnost po zdravlje i život.

Sažeto rečeno, komunikacije između radnika i poslodavca je ključna u prevenciji širenja zaraznih bolesti poput koronavirusa, a sve s ciljem održavanja sigurnog radnog okruženja i uvjeta u kojima radnici mogu izvršavati svoje obveze i osjećati se zaštićeno i sigurno.

Cijepljenje protiv COVID-19 virusa

Potvrde o cijepljenju: zaštita privatnosti radnika i prava radnika

Paralelno s mogućnošću cijepljenja, poslodavci i radnici su počeli međusobno komunicirati o tome tko će se cijepiti, a tko neće. Ovo dovodi do pitanja: ima li poslodavac pravo tražiti od radnika podatke o njegovom cijepljenju? Ili pak tražiti od njega/nje da se cijepi (eventualno uz prijetnju smanjenja ili čak gubitka prava iz radnog odnosa)?

Agencija za zaštitu osobnih podataka izjasnila se po pitanju potvrda o cijepljenju i istaknula da poslodavac nema pravo tražiti takve službene potvrde jer bi to predstavljalo povredu njihovih prava.

Naime, sukladno čl. 6 Opće uredbe o zaštiti podataka (koji utvrđuje zakonitost obrade osobnih podataka), za svako prikupljanje i obradu osobnih podataka treba postojati valjani pravni temelj. Podaci o cijepljenju su posebno osjetljivi pošto spadaju u kategoriju zdravstvenih podataka.

Nadalje, liječnici ne bi smjeli izdavati takve potvrde poslodavcima zbog GDPR-a te Zakona o liječništvu.

Sukladno regulativi o zaštiti privatnosti, poslodavac nema pravo tražiti ove podatke od radnika. Svaki bi radnik trebao imati ista prava, prema ugovoru o radu, i stoga kažnjavanje radnika koji se odluče ne cijepiti (ponekad iz osobnih uvjerenja, a ponekad iz zdravstvenih razloga) bi kršilo njihova radnička prava.

Poslodavac se može neformalno raspitati o tome jesu li zaposlenici generalno cijepljeni ili ne, ali samo kako bi poduzeo potrebne sigurnosne mjere za prevenciju daljnjeg širenja bolesti.

Svakako, poslodavac može ohrabriti radnike da se cijepe, ali im ne može postavljati ultimatum.

Prema nekim internacionalnim izvorima, na osnovu pravnog mišljenja, poslodavci mogu upitati zaposlenike jesu li cijepljeni kao “sigurnosnu mjeru” sprečavanja širenja zaraznih bolesti. U tom kontekstu, to ne bi predstavljalo kršenje regulative o zaštiti privatnosti.

Prikupljanje svih podataka o rizicima i štetnostima na radnom mjestu je osnova za izradu procjene rizika a time i s provođenjem preventivnih mjera za uklanjanje ili smanjivanje rizika i štetnosti. Napominjem da su i radnici sudionici u izradi procjene rizika.

Obveze poslodavca prema radnicima

Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. Ovo je mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike po pitanju cijepljenja protiv COVID-19 virusa.

Dosad smo već svi naviknuti da se redovno donose novi akti i propisi koji reguliraju ponašanje i obnašanje u javnim i poslovnim prostorima. I poslodavac i radnik su dužni poštivati ove propise, a zadaća je poslodavca, uz to, educirati radnike i uputiti ih u nove mjere.

Jednako tako, poslodavac treba poštivati mjere i propisanu samoizolaciju radnika.

Poslodavac je, nadalje, prema Zakonu o zaštiti na radu, dužan ovlastiti ovlaštenika zaštite na radu čija je zadaća, između ostalog, da nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti (u što spadaju zarazne bolesti) te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu.

Nadalje, prema čl. 45 Zakona o zaštiti na radu, poslodavac je obvezan procijeniti rizike i osigurati zaštitu zdravlja i sigurnost radnika izloženih fizikalnim, kemijskim i biološkim štetnim djelovanjima na radu.

Cijepljenje u okviru zaštite na radu – procjena rizika

Premda je cijepljenje protiv koronavirusa itekako poželjno i ključno za prevenciju širenja virusa, ono trenutno još nije zakonska obveza; cijepljenje je u ovom slučaju neobavezno i dobrovoljno.

No, sukladno Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim štetnostima na radu, postoje preporuke za cijepljenje koje glase:

 1. Ako procjena rizika iz članka 4. stavaka 1. do 3. ovoga Pravilnika(…) pokaže da postoji rizik za zdravlje i sigurnost radnika zbog njihove izloženosti biološkim agensima za koje postoji učinkovito cjepivo, poslodavac radnicima treba ponuditi cijepljenje
 2. Cijepljenje se provodi u skladu s nacionalnim zakonodavstvom odnosno s medicinskom praksom
 3. Radnici moraju biti informirani o prednostima i nedostacima kako cijepljenja tako i necijepljena
 4. Cijepljenje za radnike mora biti besplatno
 5. Nakon obavljenog cijepljenja izdaje se potvrda o tome, koja mora biti dostupna dotičnom radniku te nadležnim tijelima na njihov zahtjev

Nadalje, prema Smjernicama EU-a za Prilagođavanje radnih mjesta i zaštita radnika, COVID-19 sa sobom povlači promjenu procjene rizika, odnosno faktorira ga se unutar procjene rizika koju je svaki poslodavac zakonski dužan provesti.

Ove smjernice nude primjere kontrolnih mjera koje je moguće primijeniti s ciljem suzbijanja virusa, a one uključuju:

 • Pružanje usluga na daljinu
 • Smanjivanje prisutnosti trećih strana na najmanju moguću mjeru
 • Smanjivanje fizičkog kontakta među radnicima
 • Vremensko ograničavanje kontakta
 • Raspoređivanje radnika ili pak izoliranje ako je to nužno za potpuno poštivanje mjera
 • Omogućavanje rada na izdvojenom radnom mjestu (najčešće od kuće) ako je to moguće
 • Obustavljanje kontakta s klijentima
 • Prakticiranje higijenskih navika i naputaka poput dezinficiranja i redovnog pranja ruku
 • Postavljanje nepropusnih prepreka
 • Osiguravanje potrebne osobne zaštitne opreme poput maski za lice i rukavica
 • Postavljanje plakata i drugih signalizacija koje potiču radnike na odgovorno ponašanje i ostajanje kod kuće u slučaju bilo kakvih simptoma, itd.

Stručnjaci Duplex Control su dobro upoznati sa svim mjerama koje se mogu ili pak moraju poduzeti kako bi se spriječilo širenje COVID-19 virusa. Možemo Vam pomoći u izradi procjene rizika te iznaći najbolje rješenje za Vašu tvrtku ili obrt kako bi Vam radno ozračje ostalo sigurno.

AutorDavor Duplančić

Cijena energetskog certifikata i rokovi

Energetski certifikat sadrži razne vrijedne i korisne informacije o energetskim svojstvima zgrade.

Osobe ovlaštene za energetski pregled i izdavanje energetskog certifikata od strane nadležnog Ministarstva moraju biti upisane u njegov registar.

U samom pregledu tehničkog sustava zgrade sudjeluje sveukupno tri osobe – elektrotehničar, strojar i građevinar/arhitekt.

Dokumentacija

Osim što treba posjedovati tehničku dokumentaciju, podatke i ostale uvjete kako bi se rad odvio neometano, investitor ili vlasnik zgrade treba imati i arhitektonski snimak postojeće zgrade koja će se pregledavati i u svrhu koje se izrađuje energetski certifikat.

Rokovi do kojih zgrade moraju imati certifikat

Prije nego se odobri njihovo korištenje, odnosno prije nego se puste u uporabu, zgrada mora imati energetski certifikat. Drugim riječima, ona se ne smije koristiti ako nema energetski certifikat.

Certifikat se izrađuje prema Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada.

Od 1. srpnja 2013. godine, zgrade ili njihove samostalne uporabne jedinice koje se prodaju ili su u procesu pokretanja prodaje moraju imati važeći energetski certifikat predan kupcu na uvid prije sklapanja ugovora o prodaji.

Za one zgrade ili pojedinačne samostalne uporabne jedinice koje se daju na leasing, u zakup, ili se iznajmljuju, energetski certifikat je obavezan od 1. siječnja 2016. godine.

Također, certifikat mora biti dostupan zakupcu ili najmoprimcu na uvid prije sklapanja ugovora o leasingu, zakupu ili iznajmljivanju.

Energetski certifikat zgrade

Što je energetski razred zgrade?

U energetskom certifikatu, između ostalog, možete pronaći i informaciju o energetskom razredu zgrade.

Energetski razred je indikator energetskih svojstava zgrade, a označava se slovima od A do G. Oznaka A+ označava najučinkovitiji, a G najneučinkovitiji energetski razred zgrade.

Što je energetski pregled?

Upravo u svrhu određivanja energetskog razreda zgrade, kao i raznih drugih indikatora energetskog stanja, provodi se energetski pregled.

Analiza trenutnog energetskog stanja i mogućih mjera kojima bi se povećala energetska učinkovitost postojeće zgrade jesu postupci koji čine energetski pregled.

Pregled se provodi za sve zgrade kojima je energetsko certificiranje obavezno.

Energetski pregled zgrade

Subvencije za izradu energetskih certifikata

Prilikom izrade energetskog certifikata, postoji mogućnost subvencije. Proces odobravanja subvencije započinje prijavom na javni natječaj.

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost primjer je fonda koji ulaže u i potiče energetsku učinkovitost pa tako izdaje i javni natječaj za financijsku potporu.

Posljedice izostanka energetskog certifikata zgrade

U slučaju da postojeća zgrada za prodaju nema izrađen energetski certifikat, posljedica je novčana kazna u iznosu od 20.000 do 100.000 HRK.

Također, vlasnik zgrade za prodaju (fizička osoba) se kažnjava u iznosu od 10.000 HRK. Konačno, kupac zgrade ima pravo prijaviti vlasnika Državnom inspektoratu.

Ako je riječ o novoj zgradi, ona je obavezna prije početka korištenja i puštanja u uporabu imati izrađen energetski certifikat.

Kazna za pravnu osobu u slučaju izostanka energetskog certifikata iznosi 25.000 HRK, dok za fizičku osobu iznosi 15.000 HRK.

Cijene

Cijene energetskih pregleda, odnosno provođenja energetskog certificiranja ovise o površini zgrade.

Također, cijene se razlikuju ovisno o tome radi li se o zgradi u cijelosti ili, pak, o njenoj samostalnoj uporabnoj jedinici.

Za točne cijene i više upita možete se obratiti stručnjacima iz Duplex Controla.

Cijena energetskog certifikata

Vrijednost dobivenog energetskog certifikata

Energetski certifikat traje i smatra se važećim 10 godina.

Ako se radi o slučaju velikih građevinskih zahvata na zgradi s energetskim poboljšanjima, postoji mogućnost ranijeg zahtjeva za energetski certifikat.

Takav raniji zahtjev potkrijepljen je očekivanjem da će certifikat biti višeg energetskog razreda.

U izrađenom energetskom certifikatu obuhvaćeni su i energetski pregledi te prijedlozi za poboljšanje energetskih svojstava zgrade.

AutorDavor Duplančić

Sredstva za gašenje požara

Općenito o požaru

Gorenje je kemijski proces u kojem se događaju kemijske promjene tvari, oslobađa se toplina te nastaje svjetlo, a za njegov početak treba biti prisutan tzv. požarni trokut – goriva tvar, oksidacijsko sredstvo (najčešće kisik) te temperatura paljenja (točka topline u kojoj dolazi do gorenja).

Sva ona sredstva koja pomažu pri prekidanju procesa gorenja nazivaju se sredstva za gašenje požara. Zbog važnosti sprječavanja i gašenja požara i njegovih posljedica, prema Zakonu o zaštiti od požara svaki radnik mora biti osposobljen za početno gašenje požara.

Naglašava se potreba za gašenjem požara u početnoj fazi, dok su nastale štete još uvijek male. U slučaju širenja požara i angažiranja vatrogasaca, šteta može biti puno veća te može rezultirati gubitkom radnih mjesta, mjesta stanovanja i sl.

Za savjetovanje i provođenje mjera zaštite od požara, na raspolaganju Vam stoje stručnjaci iz Duplex Control tima.

Klase požara

Prema Europskoj klasi požara, na dosad poznate četiri klase požara je nadodana i peta klasa.

Klasa A – požari čvrstih zapaljivih tvari (slama, drvo, papir, ugalj, tekstil i sl.).
Klasa B – požari zapaljivih tekućina (vosak, masti, lakovi, benzin, katran i sl.).
Klasa C – požari zapaljivih plinova (propan, metan, butan).
Klasa D – požari zapaljivih metala (natrij, kalij, magnezij, aluminij i sl.).
Klasa F – požari ulja i masti (biljnih ili životinjskih). *

*Iako po prirodi tvari ovi požari spadaju pod klasu B, oni se razlikuju od istih po načinu gašenja te posebnim opasnostima.

Klase požara

Vrste sredstava za gašenje požara

Najopćenitija podjela sredstava za gašenje požara je na glavna, specijalna i pomoćna sredstva.

U glavna sredstva za gašenje požara spada voda, u specijalna sredstva spadaju pjena, prah, haloni te ugljikov dioksid, dok u pomoćna sredstva spadaju pijesak, pokrivači i ostali. Takva je podjela bazirana na načinu njihovog djelovanja (voda hladi, pjena i CO2 zagušuju, itd.).

Pomoću ovih sredstava se definiraju i metode gašenja požara: hlađenje, odnosno snižavanje temperature gorive stvari (najčešće vodom); odstranjivanje gorive tvari; ugušivanje (najčešće CO2 ili prah); antikatalitička metoda (najčešće prahom).
Sredstva za gašenje požara trebaju imati određene karakteristike da bi se smatrala idealnima.

U takve karakteristike se ubrajaju stvaranje atmosfere za sprječavanje pristupa zraka (kisika) oko gorive tvari, oduzimanje topline hladeći gorivu tvar, nemogućnost spajanja s drugim stvarima, nezapaljivost, pristupačna cijena i dr.

Iako niti jedno sredstvo za gašenje požara ne zadovoljava sve kriterije za ‘’idealno’’ sredstvo, svako od njih ima niz svojih prednosti.

Voda

Voda kao sredstvo za gašenje požara služi za snižavanje temperature gorive tvari – hlađenjem – za hlađenje posuda sa zapaljivim tekućinama ako su ugrožene požarom ili za zaštitu vatrogasaca od djelovanja topline prouzročene požarom te za zaštitu svih ostalih sudionika u gašenju.

Zabranjeno je koristiti vodu kao sredstvo za gašenje požara u slučaju da se radi o električnim instalacijama, vrlo niskim temperaturama (zbog zamrzavanja), požarima razlivenih zapaljivih tekućina, požarima koji uključuju tvari koje u dodiru s vodom stvaraju eksplozivne plinove, itd.

Pjena

Pjena se kao sredstvo za gašenje požara koristi kod požara lako zapaljivih tekućina (u kojima djeluje efektom ugušivanja), za hlađenje površine tekućim hlađenjem stijenke spremnika, za sprječavanje izlaska plinova te za otežavanje dizanja pare zapaljivih tekućina.

Gašenje požara

Ugljikov dioksid i halogenizirani ugljikovodici (haloni)

Ugljikov dioksid, CO2, hladi mjesto požara, ne gori, djeluje efektom ugušivanja te se upotrebljava u obliku mješavine plina i suhog leda ili u obliku čistog plina. Teži je od zraka.

S druge strane, halogenizirani ugljikovodici su plinove bez mirisa i boje te ne provode električnu energiju. Pogodni su za gotovo sve vrste požara, osim za požare lakih metala.

Preporučuju se za gašenje požara na elektronici npr. u serverskim sobama.

Prah kao sredstvo za gašenje požara

Prah je specijalno pripremljeno sredstvo za gašenje požara, a djeluje antikatalitičkim efektom koji podrazumijeva smanjivanje energije aktiviranja.

Za gašenje požara lakih metala koriste se specijalni prahovi.

Čime se gasi požar?

Iako navedene tvari i sredstva pomažu pri suzbijanju požara, važno je poznavati uređaje i aparate koji koriste određene oblike sredstava za gašenje požara.

U tom su kontekstu sredstva za gašenje požara sljedeća: ručni ili prijevozni vatrogasni aparati, prijenosne vatrogasne prskalice s pripadajućom opremom, (polu)stabilni automatski uređaji za gašenje, vatrogasna vozila i drugi.

Prema Pravilniku o vatrogasnim aparatima, propisana je upotreba protupožarnih aparata i njihova vrsta obzirom na veličinu i namjenu prostora.

Vrste vatrogasnih aparata

Princip rada vatrogasnog aparata zasniva se na unutarnjem tlaku inertnog plina pomoću kojeg se izbacuje sredstvo za gašenje. On može izbacivati ugljikov dioksid, vodu, pjenu i razne druge.

Dijelimo ih na prijenosne i prijevozne. Prijenosni vatrogasni aparat ima ugrađenu ručku za nošenje te masu manju od 20 kg, dok prijevozni teži više od 20 kg te ima kotače i ručku. Također, vatrogasne aparate dijelimo na one s CO2 i one s prahom.

Vatrogasni aparati sa prahom mogu imati oznaku P ili oznaku S. Po izgledu se razlikuju u tome što P aparati na sebi imaju manometar s oznakom tlaka u spremniku, dok S aparati na sebi imaju veliku tipku.

Vatrogasni aparati

P vatrogasni aparat je odmah spreman za gašenje jer se nalazi pod stalnim unutarnjim pretlakom plina kojim se izbacuje sredstvo za gašenje.

S vatrogasni aparat
potrebno je aktivirati jer se u njemu nalazi bočica s pogonskim plinom koja se udarcem na tipku probija, a plin se raširi unutar spremnika te se stvori potreban pretlak za izbacivanje sredstva za gašenje.

Također, postoje i CO2 vatrogasni aparati, slični vatrogasnim aparatima P. Razlika je u tome što imaju široku i dugu mlaznicu, ali nemaju manometar. Prije upotrebe, periodički unutar tri mjeseca dana, potrebno je provjeriti da li je vatrogasni aparat ispravan i spreman za upotrebu.

Proces provjere se vrši na način da se provjerava netaknutost plombe, mjesto osigurača, važeći datum naljepnice periodičnog pregleda te postojanje bilo kakvih vidljivih oštećenja. Nakon provjere ispravnosti vatrogasnog aparata, za gašenje požara potrebno ga je što više približiti mjestu požara. Tek tada slijedi razbijanje plombe i izvlačenje osigurača.

Ukoliko gasite početni požar vatrogasnim aparatom tipa S aktivirate ga pritiskom na tipku. Nakon toga pristupite gašenju požara na način da mlaznicu vatrogasnog aparata usmjerite prema mjestu požara i pritiskom na ručicu mlaznice ispustite sredstvo za gašenje na opožareno mjesto. Ukoliko ste sve pravilno napravili, ugasili ste početni požar te time spriječili nastajanje veće štete.

U slučaju većeg požara ili nesigurnosti oko gašenja prisutnog požara, pozovite dežurnu vatrogasnu postaju na 112 ili 193.

AutorDavor Duplančić

Postupak energetskog certificiranja zgrada

Energetsko certificiranje je postupak kojim se utvrđuju energetska svojstva zgrade, obavezno ga je provoditi te daje razne korisne informacije korisniku. Tek kada je izdan energetski certifikat, zgrada postaje dostupna na korištenje.

Certifikat za nove zgrade

Nova zgrada je svaka ona koja je izgrađena prije početka njezine uporabe, a mora zadovoljiti zahtjev za zgradu nulte energije ako je zahtjev za građevinsku ili lokacijsku dozvolu za koje se ne izdaje lokacijska dozvola podnesen nakon 31. prosinca 2019. (uključujući i taj datum). 

U slučaju da su tijela javne vlasti vlasnici zgrade, zahtjev za izdavanje građevinske ili lokacijske dozvole za koje se ne izdaje lokacijska dozvola mora biti podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine (uključujući i taj datum). 

Nova se zgrada gradi na temelju akta za građenje koji je izdan nakon 1. listopada 2017. 

Svi navedeni postupci definirani su prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

Tek nakon izdavanja uporabne dozvole, za koju je potrebno priložiti energetski certifikat zgrade, može početi korištenje novoizgrađene odnosno rekonstruirane zgrade.

Certifikat za postojeće zgrade

Izdavanje energetskih certifikata za postojeće zgrade i njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju postalo je obavezno nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. 

Samostalne uporabne cjeline se odnose na dijelove zgrade, kat, poslovni prostor ili stan unutar zgrade koji je namijenjen za zasebno korištenje. 

Za one zgrade koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup, a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50 m2, izdavanje energetskog certifikata je obavezno od 1. siječnja 2016. 

Ovo pravilo također vrijedi i ako se radi o zasebnom dijelu zgrade koja ima veću površinu od 50 m2, bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za one zgrade čiji je ugovor o iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup sklopljen prije 1. siječnja 2016. godine, energetsko certificiranje nije obavezno sve do isteka važećeg ugovora.

U slučaju da zgrada mora koristiti energiju kako bi održavala unutarnju temperaturu, potrebno je izdavanje energetskog certifikata. 

Iznimke su slučajevi kada se radi o zgradi za održavanje vjerskih aktivnosti ili obreda; stambenoj zgradi koja se koristi rjeđe od četiri mjeseca godišnje; privremenoj zgradi koja ima rok uporabe kraći od dvije godine, industrijskom postrojenju, nestambenoj poljoprivrednoj zgradi s malim energetskim potrebama, radionici; slobodnostojećoj zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu manju od 50 m2.

Energetskim certifikatom se dokazuje i energetski razred kojem zgrada/objekt pripada

Informacija o energetskom razredu zgrade je obavezna stavka u ugovoru o prodaji nekretnine, a iz energetskog razreda možete vidjeti koliko zgrada troši/štedi energiju.

Energetski certifikat

Energetski certifikat – što sve sadrži?

Općenito govoreći, u energetskom certifikatu osoba može pronaći razne korisne informacije o objektu. Energetski certifikat svjedoči o energetskom svojstvu zgrade

U njemu su obuhvaćeni i opći podaci o zgradi, rok valjanosti certifikata, energetski razred u koji zgrada spada, podaci o osobi koja je izradila i izdala certifikat te o osobama koje sudjelovale u njegovoj izradi. 

Također, sadrži podatke o termotehničkim sustavima, korištenju obnovljivih izvora energije, oznaku energetskog certifikata, podatke o energetskoj potrebi zgrade te prijedloge mjera, informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Tko provodi energetsko certificiranje i koliko ono vrijedi?

Osoba koja je ovlaštena od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te je upisana u registar ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje, smije provoditi i izdavati energetski certifikat.

Drugim riječima, energetsko certificiranje provodi ovlašteni energetski certifikator. 

Energetski certifikat vrijedi 10 godina.

Zašto je potreban energetski certifikat?

Svrha energetskog certifikata i njegove izrade je utvrđivanje i stručna analiza potencijala energetske učinkovitosti zgrade, čime se mogu pokrenuti i konkretni projekti energetske obnove zgrade.

Nakon izgradnje zgrade, slijedi izdavanje energetskog certifikata. Certifikat mora biti izdan prije nego se izradi uporabna dozvola, odnosno prije dopuštenja o korištenju zgrade. 

U slučaju da zgrada nema izdan energetski certifikat, neće moći dobiti ni uporabnu dozvolu. 

U Hrvatskoj, većina kuća, zgrada i stanova pripada C energetskom razredu.

U energetskom certifikatu su obuhvaćene i preporuke za korištenje zgrade, vezane za zahtjev o uštedi energije i toplinske zaštite te za ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Konačno, osim informacija vezanih uz samu zgradu, energetski certifikat uspoređuje zgradu u odnosu na njena energetska svojstva, kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade te učinkovitost njenih energetskih sustava.

AutorDavor Duplančić

Zaštita na radu i strani radnici u Republici Hrvatskoj

Stranci, odnosno sve osobe koje nisu državljani Republike Hrvatske, moraju ispunjavati uvjete propisane odredbama i posebne propise iz 54. članka Zakona o zaštiti na radu. U njemu se definiraju njihov rad, radni uvjeti i prava u RH. 

Državljanin treće zemlje koji je zaposlen ili obavlja poslove putem komunikacijske tehnologije za (vlastitu) tvrtku koja nije registrirana u RH te ne pruža usluge i ne obavlja poslove poslodavcima s područja RH naziva se digitalni nomad.

Hrvatska je među prvim zemljama koja je regulirala pitanje digitalnih nomada, a što je u konačnici rezultiralo izmjenama Zakona o strancima na inicijativu Jana de Jonga. 

Time se, svima onima koji obavljaju posao putem Interneta, omogućio privremeni boravak u RH. Prijava boravka je digitalnim nomadima, u svrhu jednostavnijeg i bržeg procesa, moguća putem ispunjavanja online obrasca za prijavu!

Osim toga, prava koja su utvrđena pravnim propisima RH, točnije, kolektivnim ugovorima koji obuhvaćaju i poslodavce i radnike, osiguravaju uvjete rada stranaca, a definirana su člankom 86. Zakona o strancima. 

Prava stranaca spadaju u okvir prekograničnog pružanja usluga, a vrijede za one radnike koje je strani poslodavac (onaj poslodavac koji ostvaruje poslovni nastan u drugoj državi članici Europskog gospodarskog prostora) uputio na rad u RH određeno vrijeme. 

Onaj poslodavac koji, pak, nije u državi članici EGP-a, dužan je provoditi zaštitu na radu u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o zaštiti na radu te ostalim propisima koji vrijede u RH, u onom periodu u kojem obavlja djelatnost u Republici Hrvatskoj. 

Svaka fizička ili pravna osoba koja zapošljava strance mora imati važeći ugovor ili slični dokaz o izvršenju posla sa strancem ili stranim poslodavcem koji upućuje radnika na rad u RH. 

Osim toga, dužna je provoditi i organizirati zaštitu na radu za stranog radnika te za strane ustupljene radnike od strane Agencije za privremeno zapošljavanje. Drugim riječima, uvijek kada su stranci uključeni u rad poslodavca RH, domaći je poslodavac odgovoran za zaštitu na radu za te radnike.

Procjena rizika za poslove koje strani radnici obavljaju

Prema 18. članku iz Zakona o zaštiti na radu, obveza poslodavca je procjenjivati rizike za život i zdravlje radnika i osoba na radu u skladu s poslom i njihovom prirodom, na način da u obzir uzima uvjete rada, tehnologiju, kemijske i fizikalne štetnosti, sredstva rada, radni okoliš, mjesto rada, organizaciju procesa rada, napore (psihofiziološke i statodinamičke), normirani rad, rad s nametnutim ritmom, noćni rad, psihičko opterećenje i razne druge rizike. 

Svrha takvog procjenjivanja je smanjiti i spriječiti pojavu rizika u što većoj mjeri, a prilikom procjenjivanja rizika mora poštivati Pravilnik o izradi procjene rizika

Stranim poslodavcima se procjena rizika (koja je u skladu s propisima iz zemlje iz koje poslodavac dolazi) priznaje u slučaju ako odgovara rizicima pri obavljanju posla na mjestu rada.

sigurnost na radu za stane radnike

Obveze poslodavca pri zaštiti na radu

Strani radnici smiju raditi samo one poslove i za onog poslodavca za koje ima radnu dozvolu, o čemu se treba voditi računa prilikom zapošljavanja stranog radnika u RH. 

Prije nego što poslodavac sklopi ugovor sa stranim radnikom, obvezan je provjeriti zadovoljavanje uvjeta od strane stranog radnika propisanih Zakonom i propisima. 

Obzirom da je poslodavac dužan organizirati i provoditi zaštitu na radu za sve radnike, tako je to obvezan učiniti i za strance. Osim toga, njegova je dužnost obavještavati i radnike i savjetovati se s istima o pitanjima zaštite na radu. 

Među osnovne obveze poslodavca iz zaštite na radu spadaju: procjenjivanje rizika na radu; osposobljavanje radnika; obavješćivanje i savjetovanje s radnicima (i njihovim predstavnicima) oko sredstava, zaštitne opreme i mjesta rada, tehnologije i radnih postupaka te posebnim uvjetima rada; ispitivanje radne okoline na temelju postojanja opasnih kemikalija, bioloških agensa, sigurnosnih znakova, obavijesti i uputa; zaštita od požara, eksplozije, rizika, evakuacija i spašavanje; pružanje prve pomoći; zabrana pijenja alkohola i korištenja drugih sredstava ovisnosti te zaštita nepušača; osiguravanje zdravstvene zaštite radnika na radu; uređenje gradilišta prije početka radova i osiguravanje obavljanja radova prema pravilima i propisima; usklađivanje rada u slučaju dijeljenja mjesta rada s drugim poslodavcima.

Zdravstvena zaštita

Prema članku 63., poslodavac je obvezan svakom radniku, na temelju posebnih propisa mjera zdravstvene zaštite, osigurati zdravstvenu zaštitu koja će biti u skladu s rizicima sigurnosti i zdravlja prisutnih na mjestu rada.

Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje

U svrhu smanjenja vjerojatnosti pojave požara, povećanja spremnosti reagiranja u situaciji pojave požara te osiguravanja radnika i predviđanja rizika povezanih s požarom, svaki je poslodavac dužan izraditi evakuacijske planove i vježbe te sve radnike upoznati s istima. 

Svaki od navedenih postupaka je dio procesa zaštite od požara, a prema Zakonu o zaštiti od požara svi radnici moraju biti adekvatno osposobljeni za gašenje požara.

zastita od pozara, plan evakuacije

Poslovi s posebnim uvjetima rada

Svaki poslodavac koji posluje sa stranim radnicima mora na umu imati kako je strani radnik u mogućnosti obavljati rad samo za onog poslodavca za kojeg ima radnu dozvolu.

Ako se nađe u situaciji obavljanja posla s posebnim uvjetima, dužan je ispunjavati propisane posebne uvjete vezane uz stručnu spremu, dob, psihičku i psihofiziološku sposobnost, tjelesno, zdravstveno i psihičko stanje, a sve to u skladu s Pravilnikom o posebnim uvjetima rada

Dokazivanje zdravstvene sposobnosti stranog radnika provodi se sukladno posebnim propisima te pismeni dokaz mora biti izdan u RH. Iznimke su Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Srbija.

AutorDavor Duplančić

Što je ozljeda na radu i kako postupiti?

Prilikom obavljanja poslova kojima se bavi, osoba može biti izložena potencijalnim ozljedama. Te ozljede mogu imati lakše ili teže posljedice, a ako su prouzročene obavljanjem poslovne djelatnosti ili aktivnosti koje su u vezi sa samim poslom, one se nazivaju ozljedama na radu

Da bi u što većoj mjeri zaštitio radnike i uklonio vjerojatnost pojave ozljede na radu, poslodavac je dužan primijeniti pravila zaštite na radu

Poslodavac odnosno ovlaštena osoba mora biti upoznata s ozljedama na radu, njihovom pojavnošću te okolnostima svog radnog okruženja kako bi što uspješnije mogao primijeniti spomenuta pravila propisana Zakonom o zaštiti na radu.

Vrste ozljeda

Ozljede na radu definirane su Zakonom o mirovinskom osiguranju te Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju. 

Prema Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, ozljede na radu su ozljede koje su nastale kratkotrajnim i neposrednim fizičkim, mehaničkim ili kemijskim djelovanjem, ozljede nastale promjenom fiziološkog stanja osobe te ozljede na kondicijskom treningu održavanja psihofizičke spremnosti potrebne za obavljanje posla. 

Ako do ozljede dođe na putu od stana do posla ili na putu od posla do stana, ona se također navodi kao ozljeda na radu, sve dok je povezana s obavljanjem posla na osnovi kojeg je osoba osigurana u obveznom zdravstvenom osiguranju.

Osim navedenih, ozljedom na radu smatraju se i bolesti koje su posljedica nezgode, više sile ili nesretnog slučaja za vrijeme obavljanja posla.

vrste ozljeda na radu

Što se ne smatra ozljedom na radu?

U nekim se, pak, slučajevima dobivene ozljede ne svrstavaju u ozljede na radu. 

Takvi slučajevi su oni u kojima se osoba ponašala nesavjesno ili neodgovorno na radnom mjestu (ili na redovitom putu do/od posla), ako je obavljala aktivnosti koje se ne mogu dovesti u kontekst radno-pravne aktivnosti (primjerice, ako se ozljeda dogodi na pauzi koja nije predviđena i na koju je radnik otišao svojevoljno) te ako je namjerno nanošenje štete prouzročeno od strane druge osobe s kojom je osigurana osoba u osobnom odnosu te se ne može dovesti u kontekst radno-pravne aktivnosti. 

Konačno, atake kronične bolesti te bolesti prouzročene stečenim ili urođenim predispozicijama zdravstvenog stanja se ne smatraju ozljedama na radu. 

Postupak s ozlijeđenom osobom

Ako je osoba zadobila ozljedu na radu, potrebno je osigurati zdravstvenu skrb (pružanje prve pomoći, pozivanje hitne pomoći, odlazak u najbližu zdravstvenu ustanovu i sl.), nakon čega slijedi postupak prijave. 

Prema Zakonu o zaštiti na radu, članku 56., poslodavac je obvezan osigurati i organizirati pružanje prve pomoći radnicima i drugim osobama do trenutka pružanja hitne medicinske pomoći ili do trenutka prijema u zdravstvenu ustanovu. Također, dužan je dopustiti javnoj službi medicinske pomoći postupanje na potrebnom mjestu.

Najmanje jedan radnik mora biti osposobljen za pružanje prve pomoći (u skladu s pravilima zaštite na radu) na svakom radilištu i radnim prostorijama na kojima se nalazi dva do 20 radnika

Na svakih sljedećih 50 radnika, potreban je još po jedan osposobljeni radnik.

Broj radnika koji su osposobljeni za pružanje prve pomoći mora odgovarati broju lokacija poslodavca. Također, broj osposobljenih radnika mora biti u skladu sa smjenskim radom i organizacijskim okolnostima kod poslodavca.

Prvu pomoć ozlijeđenoj osobi/radniku pruža osposobljeni radnik kod poslodavca. 

Postupak prijave ozljede na radu

Poslodava je dužan prijaviti ozljedu na radu. Prijava ima dva dijela – prvo je potrebno obavijestiti nadležno inspekcijsko tijelo o događajima ozljede na radu, a potom, u određenim slučajevima, prijaviti ozljedu na HZZO.

postupak prijave ozljede na radu

Obavješćivanje nadležnog inspekcijskog tijela o događajima ozljeda na mjestu rada

Prema članku 65. Zakona o zaštiti na radu, ako je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć zbog ozljede nastale u prostoriji ili na prostoru u kojem poslodavac obavlja rad te je zbog ozljede osoba zadržana na liječenju u zdravstvenoj ustanovi, poslodavac je obvezan obavijestiti nadležno tijelo za inspekcijski nadzor. Obavješćivanje je potrebno odmah po nastanku ozljede. 

Drugim riječima, svaku onu ozljedu koja nije rezultirala liječenjem osobe u stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi, već je osoba otpuštena na kućnu njegu, nije potrebno prijaviti inspekcijskom tijelu

Također, nije potrebno prijaviti u slučaju da radnik naknadno (drugi dan ili nekoliko dana nakon ozljede) zatraži liječničku pomoć doktora obiteljske medicine, a nije zadržan na liječenju u stacioniranoj zdravstvenoj ustanovi.

Prijava ozljede na radu HZZO-u

Prvi korak predstavlja podnošenje tiskanice „Prijave o ozljedi na radu“, nakon čega slijedi utvrđivanje i priznavanje ozljede ili bolesti za ozljedu na radu. Tiskanicu može ispuniti poslodavac ili organizator određenih poslova po službenoj dužnosti, doktor opće/obiteljske medicine ili sami radnik te ju dostaviti Regionalnom uredu ili Područnoj službi HZZO-a

Rok za podnošenje prijave je osam dana od dana kada je ozljeda nastala.

HZZO provodi postupke utvrđivanja i priznavanja ozljede na radu, a u tom procesu može zatražiti stručno mišljenje doktora specijalista i HZJZ-a.

Prava radnika nakon ozljede

U skladu sa Zakonom o obveznom zdravstvenom osiguranju te Pravilnikom o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, utvrđuje se osnovica za naknadu vezana uz ozljedu na radu. 

Osoba s priznatom ozljedom na radu ima pravo na naknadu plaće u visini od 100% od utvrđene osnovice za onaj period u kojem nije bila u mogućnosti obavljati radnu djelatnost. 

Ukoliko ste s Duplex Controlom sklopili Ugovor za vođenjem poslova zaštite na radu, naši stručnjaci će Vam pomoći u prevenciji ozljeda na radu te obavještavanju nadležnih službi i pripremi potrebne dokumentacije ukoliko se ozljeda radnika dogodi. Za sva dodatna pitanja, na Vašoj smo usluzi!

prava radnika nakon ozljede
AutorDavor Duplančić

Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara

Svaka fizička i pravna osoba dužna je djelovati na način kojim se ne može izazvati požar, dužna je provoditi mjere zaštite od požara te je odgovorna za neprovođenje mjera zaštite od požara, izazivanje požara, kao i za posljedice koje iz toga proizađu. Ovo je moralni imperativ.

No, Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) uz to nalaže da svatko ima pravo i obvezu biti upoznat s opasnostima od požara na mjestu gdje boravi ili radi. U ovom kontekstu, za nas je ključan ovaj drugi aspekt.

Poslodavac je dužan poduzeti potrebne i zakonom propisane mjere zaštite od požara, što podrazumijeva više elemenata. Prije svega je dužan poduzeti mjere i radnje za otklanjanje mogućih uzroka požara, sprječavanje nastanka i širenja požara, eventualno otkrivanje i gašenje požara u slučaju da dođe do njega, utvrđivanje njegovog uzroka te, u konačnici, pružanje pomoći kod otklanjanja posljedica požara.

Za što sigurnije radno ozračje i s ovim ciljevima na umu, poslodavac organizira osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera protiv požara. Naravno, u skladu s njihovim mogućnostima, znanjem i raspoloživim sredstvima te svakako vodeći računa prvenstveno o njihovom zdravlju i sigurnosti.

osposobljavanje radnika

Što kaže zakon?

Na temelju Zakona o zaštiti na radu, svaki je poslodavac dužan obavještavati radnike i savjetovati se s njima o pitanjima zaštite na radu, pa tako i zaštite od požara (čl. 32, st. 2).

Prema članku 55 ovog zakona, “poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanje radnika, izraditi plan evakuacije i spašavanja, odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje”. Radnike mora upoznati s planom evakuacije i spašavanje u slučaju izvanrednih okolnosti. U slučaju.

Ako ne ispoštiva ranije spomenute obveze, poslodavac podliježe kazni za prekršaj u iznosu od 10.000 kn za pravne osobe, odnosno 3.000 kn za fizičke osobe (čl. 95 Zakona o zaštiti na radu). Uz to, sukladno članku 10 Pravilnika o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom, svaka pravna osoba koja ne uputi djelatnike na osposobljavanje kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 3.700 kn.

Ako Vam ovo se skupa zvuči kao previše informacija, a želite postupati sukladno zakonu, ali i svojim moralnim dužnostima i načelima, obradovat će Vas to što Duplex Control nudi usluge iz svih područja Zaštite na radu.

plan evakuacije

Usluga osposobljavanja

Uz to što je osposobljavanje radnika za zaštitu na radu i zaštitu od požara obveza svakog poslodavca, njegova je obveza također provođenje vježbi evakuacije jedanput u dvije godine i zaduživanje osobe koja će biti odgovorna za njeno provođenje.

Po ovim pitanjima se možete pouzdati u Duplex Control kao ovlaštenu tvrtku koja provodi ovakva osposobljavanja, a uz to nudi usluge ispitivanja ispravnosti sustava za detekciju, sprječavanje širenja požara te njegove dojave i gašenja uz druge usluge zaštite od požara.

Uz osposobljavanje i pomoć Duplex Controla, osjećat ćete se sigurnije jer Vam neće izmaknuti kontrola u nepredvidivim situacijama.

AutorDavor Duplančić

Gospodarenje otpadom

Zabilježen je porast potrošnje materijala, a time i otpada u svim europskim zemljama u razvoju, pa tako i u Hrvatskoj. Stručnjaci procjenjuju da je godišnje samo u Hrvatskoj proizvedeno 12 milijuna tona otpada! Ovo je posebno štetno za okoliš jer se otpad emitira u vodu, zrak i tlo te posredno i neposredno štetno utječe na naše zdravlje.

Kako bi se smanjila količina otpada i regulirali načini na koje se zbrinjava za njega, u Hrvatskoj su nadležna tijela, konkretno Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Agencija za zaštitu okoliša te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, donijeli Strategiju gospodarenja otpadom. Ona se temelji na Zakonu o otpadu i Pravilniku o gospodarenju otpadom kojih se svi proizvođači i posjednici otpada moraju pridržavati.

Zakon o otpadu definira otpad kao “svaku tvar ili predmet određen kategorijama otpada (…) koje posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti” (čl. 2). Dvije glavne kategorije otpada prema njihovom nastanku su komunalni i proizvodni. 

Komunalni otpad čini otpad iz kućanstava te proizvodnih i uslužnih djelatnosti ako je po svojstvima sličan “kućanskom” otpadu.

Proizvodni otpad nastaje u proizvodnom procesu u industriji, obrtima ili drugim procesima te se po svom sastavu razlikuje od komunalnog.

Kako bi se vodilo računa o količini otpada i njegovom pravilnom rukovanju i odlaganju, zakonska je obveza svakog proizvođača otpada voditi urednu evidenciju propisanu Pravilnikom o gospodarenju otpadom (pozornost obraćamo na čl. 16 i 46 te priloge Pravilnika).

Da biste ispoštovali svoje zakonske obveze, želimo Vas upoznati s nekoliko obrazaca i procesom prijave u Registar onečišćavanja okoliša.

otpad

ONTO obrazac

Svaka tvrtka/obrt koja proizvodi ili posjeduje otpad treba voditi ispuniti ONTO obrazac – Očevidnik o nastanku i tijeku otpada. Sastoji se od dva dijela:

Svaka ga organizacijska jedinica vodi zasebno za svaku kalendarsku godinu i za svaku vrstu otpada.

ONTO obrazac evidentira nastanak, predaju, preuzimanje i obradu otpada. Govori o količini otpada, načinu pakiranja, svojstvima otpada, predviđenom načinu obrade, zbrinjavanja, i drugim podacima koji su bitni za ispravno gospodarenje otpadom.

Može se voditi u pisanom ili elektronskom obliku. Vođenje evidencije može biti nezgrapno ili u najmanju ruku oduzeti dragocjeno vrijeme. Zato stručni tim Duplex Controla nudi usluge vođenja dokumentacije iz zaštite okoliša, što uključuje vođenje ONTO obrazaca.

Prijava u Registar onečišćavanja okoliša

Registar onečišćavanja okoliša (ROO) vodi i održava Zavod za zaštitu okoliša i prirode. U njemu se između ostalog nalazi baza s aplikacijom za unos, verifikaciju, pregled, analizu i razmjenu podataka.

Svaki proizvođač otpada, ukoliko proizvodi više od 500 kg opasnog ili 20.000 kg neopasnog otpada, dužan je ući u ovu bazu i prijaviti podatke o ispuštanjima i/ili prijenosu onečišćujućih tvari u zrak, vodu i/ili more i tlo te nastanku odnosno gospodarenju otpadom. Ovo se radi izradom korisničkog računa.

No, ne brinite, Duplex Control Vam može pomoći i s unosom ovih podataka!

oneciscenje okolisa

Popunjavanje KT1 obrasca

Znamo – još jedan obrazac. No, KT1 obrazac, odnosno očevidnik o uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova izuzetno je bitan jer ove tvari oštećuju ozonski omotač. Stoga je vođenje uredne evidencije po ovom pitanju ne samo obveza svakog proizvođača otpada, već gotovo pa moralna dužnost.

Ovaj je obrazac dužan ispuniti i prijaviti u HAOP ovlašteni serviser svake godine do 31. siječnja za prethodnu kalendarsku godinu. U njemu unosi podatke o prikupljenim i/ili preuzetim uporabljenim količinama kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova, postupanju s tim tvarima i o količinama unesenih nerabljenih, obnovljenih ili oporabljenih tvari.

Ovo možda zvuči jako zbunjujuće, ali Vam zato Duplex Control može pomoći i s unosom KT1 obrazaca u sustav HAOP-a (Hrvatske agencije za okoliš i prirodu).

Zaključak

Količina posla koju morate obaviti i ovako je golema. Dodatna administracija ovo ne olakšava i često može odvlačiti pozornost od onog što najviše unapređuje Vaš posao. No, zakonske obaveze ne mogu se zanemariti, pogotovo kad je u pitanju zdravlje ljudi i čistoća okoliša.

Kako bi Vam olakšao posao i život, Duplex Control nudi usluge vođenja dokumentacije iz zaštite okoliša, što uključuje, između ostalog, elektronski unos podataka u ROO, prijavu KT obrazaca HAOP-u, izradu uputa za siguran rad s opasnim kemikalijama i vođenje ONTO obrazaca za pojedine vrste otpada.

AutorDavor Duplančić

Rad na računalu i rizici pri radu

U današnjem je svijetu, zbog napretka tehnologije, gotovo nezamislivo da se ijedan posao obavlja bez rada na računalu, barem u nekom aspektu. 

Iako je pomoglo uspješnijem i učinkovitijem poslovanju, računalo sa sobom nosi i razne psihičke i fizičke rizike i napore. 

Poslodavac je, iz navedenih razloga, obvezan napraviti procjenu rizika vezanu uz rad na računalu te ukloniti nedostatke i faktore povezane s mogućim rizicima.

Prema Pravilniku o radu sa računalom NN 69/2005 radom za računalom se smatra svaki radnik koji pri obavljanju poslova koristi računalo sa zaslonom ukupno 4 ili više sati tijekom radnog dana. (U Pravilniku se koristi terminologija Procjena opasnost, koja je novim Zakonom o zaštiti na radu NN 71/14, 118/14, 94/18, 96/18 definirana kao Procjena rizika).

Kako rad na računalu utječe na naše zdravlje?

Rad na računalu pogađa više zdravstvenih aspekata, od vidnih i psihofizioloških napora do statodinamičkih.

Psihofiziološki napori

Pri radu na računalu, napori koji spadaju u kategoriju psihofizioloških povezani su sa psihičkim i psihosomatskim smetnjama. 

Stres uzrokuje glavobolju, umor, iscrpljenost, znojenje, lupanje srca i razne druge. Ovakve pojave nisu direktno povezane sa samim računalom, već su posljedica naglih, brzih i iznenadnih promjera na radnom mjestu.

psihofiziološki napori​

Vidni napori

Među najuočljivijim promjenama su one na vidnom polju.
Suhe oči, umor očiju, iritacija i peckanje su neke od vidnih napora koje radnik može doživjeti. 

Unatoč tome, znanost još uvijek nije potvrdila da ovi napori proizlaze direktno iz rada na računalu, već su samo s njim povezane na način da naglašavaju probleme koji su već bili prisutni kod osobe. 

Adekvatnost opreme i poduzimanje korekcijskih mjera mogu smanjiti pojavu vidnih napora (npr. postavljanje ekrana na primjerenu udaljenost od 50 do 70 cm, ispitivanje nivoa osvijetljenosti na radnom mjestu 500 lx ili više).

Statodinamički napori

Konačno, dugotrajni i fiksni položaji glave i tijela za posljedicu imaju bolove u vratu, leđima, prstima šake, zglobovima, itd.

Sveobuhvatni naziv za ovakve simptome je sindrom prenaprezanja, a ako se ne ukloni na vrijeme, može prijeći u kronični oblik.

statodinamicki napori​

Obveze poslodavca i rad na računalu

Za svakog poslodavca čiji radnici koriste računalo pri obavljanju radnih zadataka, obvezno je izraditi procjenu rizika za takva radna mjesta te na temelju njih provesti mjere za otklanjanje nedostataka. Ove su procedure dio zaštite na radu, a cilj im je u što većoj mjeri zaštititi radnike. 

Svaki poslodavac je obvezan izraditi Procjenu rizika prema Pravilniku o izradi procjena rizika.

Obveza je poslodavca da radnike upozna s okolnostima i zahtjevima povezanima s radom na računalu te da im osigura osposobljavanje prije dolaska na radno mjesto.

Za smanjenje opterećenja, poslodavac je dužan osigurati periodičko izmjenjivanje rada na računalo s drugim aktivnostima.

Ukoliko ne postoje druge moguće aktivnosti, radniku se trebaju osigurati češće, kraće pauze tijekom radnom vremena, svakog sata rada moraju se osigurati odmori u trajanju od najmanje 5 minuta i organizirati vježbe rasterećenja.

Prema Zakonu o zaštiti na radu, potrebno je radnike informirati o opasnostima, sigurnosnim rizicima i mogućim posljedicama te se savjetovati s radnicima o svim važnim pitanjima povezanima sa sigurnosti i zdravljem na radnom mjestu.

Obavezan pregled vida

Prema Pravilniku o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom, svaki je poslodavac obvezan osigurati radnicima pregled vida kod specijalista medicine rada, i to prije početka zapošljavanja na radnom mjestu s računalom, najmanje svakih četiri godine, najmanje svake dvije godine onim radnicima koji koriste korekcijska pomagala te na zahtjev radnika zbog tegoba koje bi mogle biti posljedica rada s računalom, tj. sa zaslonom

Ako se na pregledu utvrdi potreba, radnik ima pravo na pregled vida kod specijalista oftalmologa, a troškovi ne smiju ići na njegov teret.

U izradi procjene rizika, kao i u raznim drugim uslugama za poboljšanje poslovanja pomaže Vam Duplex Control!

obavezan pregled vida​
AutorDavor Duplančić

Izrada plana evakuacije

Evakuacija, po svojoj definiciji, podrazumijeva napuštanje ugroženog područja na organiziran način od strane radnika i/ili drugih osoba u svrhu izbjegavanja rizika povezanih s izvanrednim događajem.

Kako bi se moglo što bolje zaštiti od bilo kakvog izvanrednog i nepredviđenog događaja, potrebno je prethodno učiniti plan evakuacije i spašavanja. Za pomoć pri izradi plana, kao i za pomoć pri raznim drugim uslugama za poboljšanje učinkovitosti poslovanja, na raspolaganju Vam stoje stručnjaci iz Duplex Control tima!  

Što se on kvalitetnije i bolje učini, to je moguća lakša, brža i učinkovitija priprema i obrana od raznih situacija. Iz navedenih je razloga prema Zakonu o zaštiti na radu svaki poslodavac obvezan izraditi plan evakuacije i spašavanja te upoznati radnike s istim. 

Plan evakuacije za radnike

U slučaju neispunjenja obveze izrade plana evakuacije, poslodavac može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 3.000,00 – 10.000,00 kuna.

Dokument plana evakuacije i spašavanja obuhvaća pisane i grafičke elemente postavljene na vidljiva i uočljiva mjesta u prostorijama.

 

Tekstualni dio plana za evakuaciju

U pisanom dijelu evakuacijskog plana, svakako trebaju biti obuhvaćeni određeni elementi kako bi se dokument smatrao ispravnim.

Prije svega je potrebno naznačiti opis objekta/mjesta rada/prostora na koji se plan evakuacije i spašavanja odnosi, uz naznačenu lokaciju te opis poslova koji se obavljaju unutar njega.

Što je moguće preciznije, potrebno je i naznačiti moguće događaje izvanredne prirode, a koji imaju vjerojatnost pojavljivanja u tom prostoru ili na tom mjestu.

Nadalje, potrebno je naznačiti kritične dijelove objekta (u slučaju događaja), podijeliti prostor na cjeline u evakuacijske zone te odrediti smjer kretanja i sigurna mjesta na koje se ljudi mogu okupiti.

U tekstualnom se dijelu trebaju navesti i zahtjevi vezani za puteve evakuacije i njihova analiza. Potrebno je, u slučaju da se koriste opasne tvari, navesti iste uz količinu i naznaku.

Dio plana evakuacije i spašavanja svakako treba obuhvaćati i opis sustava koji će se koristiti u slučaju izvanrednog događaja ili su na bilo koji način povezani s evakuacijom, a to su tehnički sustavi i sustav zaštite od požara

Sustav zastite od pozara

Općenite mjere za provedbu evakuacije, način uzbune i način obavješćivanja prema van (ako postoji rizik i za područje van područja na koje se plan odnosi) te način obavješćivanja javnih službi također moraju biti obuhvaćeni u tekstualnom dijelu. Uz njih, potrebno je navesti i odgovorne osobe za provedbu evakuacije te opisati postupke radnika i drugih osoba u slučaju izvanrednog događaja.

Uz sve navedeno, potrebno je i navesti program osposobljavanja odgovornih osoba, isplanirati izvođenje praktičnih vježbi, navesti potrebna sredstva i opremu za pružanje prve pomoći, prikazati evakuaciju i spašavanje situacijski (prema prostoru na koji se odnosi) te priložiti tlocrt prostora koji su obuhvaćeni u planu.

 

Grafički dio plana za evakuaciju

Primjer situacijskog prikaza plana evakuacije i spašavanja:

Graficki plan evakuacije

U grafičkom je dijelu potrebno naznačiti određene elemente poput situacije objekta, okolnih objekta, tlocrta etaža, evakuacijskih izlaza, tehničkih sustava koji se koriste u evakuaciji i raznih drugih.

Uz usluge vezane uz zaštitu na radu, Duplex Control će Vam omogućiti i razne druge vrste pomoći kako biste Vi, Vaši radnici i cjelokupno poslovanje bili na što sigurnijoj i uspješnijoj razini!