Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti

AutorDavor Duplančić

Minimalni uvjeti koje trebaju ispunjavati ugostiteljski objekti

U pozadini svakog objekta koji je u funkciji treba postojati niz potrebnih odobrenja, dokumenata, rješenja i izvješća, kako bi se sve odvijalo sukladno sa zakonskim odredbama. 

Među raznim drugim uvjetima, našli su se i minimalni tehnički uvjeti za sve vrste ugostiteljskih objekata, a koji se moraju ispuniti kako bi objekt mogao biti u funkciji. 

Uvjeti za ugostiteljske objekte

Kod obavljanja djelatnosti, u ovom kontekstu ugostiteljske, potrebno je prethodno osigurati zadovoljavanje minimalnih tehničkih uvjeta. Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti  je propisano kako je, da bi objekt mogao raditi, potrebno dobiti rješenje o zadovoljavanju minimalnih uvjeta. 

Preporučeno je da se, prije nego se objekt otvori, provjeri koji su potrebni tehnički uvjeti koje objekt treba zadovoljiti te proučiti dokumentaciju koju je potrebno dostaviti u svrhu dobivanja odobrenja.

uvjeti za ugostiteljske objekte​

Tko Vam može pomoći?

Obzirom na sjedište u kojem se nalazite (Vi, kao osoba koja otvara ugostiteljski objekt), potrebne informacije možete prikupiti i u uredu državne uprave.

Minimalni tehnički uvjeti

Kako bi se dobilo rješenje o zadovoljavanju minimalnih tehničkih uvjeta, potrebno je prikupiti određenu dokumentaciju i zadovoljiti određene uvjete

U tom postupku, svu potrebnu pomoć možete potražiti kod Duplex Controla, a koji među svojim uslugama nude i usluge vezane uz minimalne tehničke uvjete.

Obzirom da provode ispitivanja instalacija, ventilacije, radnog okoliša i opreme te razna druga ispitivanja obuhvaćena u tehničkim uvjetima koji moraju biti zadovoljeni, dokumente izvješća o ispravnosti električnih instalacija (atest struje), izvješća o učinkovitosti ventilacija, izvješća o nepropusnosti plinskih instalacija, rješenja o provedenim mjerama zaštite od buke (od Ministarstva zdravstva), izvješća o onečišćenju zraka od štetnih emisija, nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (ako se objekt prvi put otvara ili je bio zatvoren više od 6 mjeseci) te dokaza o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije možete dobiti upravo uz njihovu pomoć! 

Sve navedene isprave se podižu u ustanovama ovlaštenim od strane nadležnog Ministarstva. 

Kategorizacija objekata

Obzirom da se ugostiteljski objekti kategoriziraju u više skupina među kojima su restorani, barovi, catering objekti, hoteli, kampovi, objekti jednostavnih usluga, ugostiteljski objekti za smještaj, (…), potrebno je obratiti pažnju i za dodatnu dokumentaciju za svaku od kategorija.

kategorizacija objekata

Potrebna dokumentacija za otvaranje ugostiteljskog objekta

Osim gore navedene dokumentacije, potrebno je dobiti i još neke potvrde i izvješća, a koja se trebaju zatražiti od ustanova koje su ovlaštene od strane Ministarstva. 

Potrebna dokumentacija razlikuje se prema vrsti objekta i kategoriji u koju pripada, ali za sve kategorije postoje dokumenti koji se odnose na sve njih, a osim gore navedene dokumentacije, tu su još i: rješenje Trgovačkog suda o upisu u Sudski (za pravne osobe) ili obrtni registar (za fizičke osobe), dokaz o pravu korištenja prostora, rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji, odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (ako je potrebno). 

Iako se na prvu može činiti dosta zbunjujuće i nejasno, ne brinite – pomoć je iza ugla! Na Vašem raspolaganju stoji Duplex Control koji, osim usluga minimalnih tehničkih uvjeta, pruža i razne druge korisne usluge koje će Vam zasigurno nekada zatrebati.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor