Internet trgovina i minimalni tehnički uvjeti

AutorDavor Duplančić

Internet trgovina i minimalni tehnički uvjeti

Pitate se kako otvoriti web shop, ali ne znate koji su minimalni tehnički uvjeti?

Ne brinite, prilikom pokretanja Vaše gospodarske djelatnosti kontaktirajte nas u vezi bilo kakvih neznanica. 

Zahtjev morate predati nadležnim za poslovanje obrta, u ovom slučaju zahtjev se podnosi Službi za gospodarstvo. 

Više o minimalnim tehničkim uvjetima za internet trgovinu pročitajte u nastavku.

internet trgovina i MTU

Treba li internet trgovina imati minimalne tehničke uvjete?

Svaka trgovina, i ona online, moraju imati minimalne tehničke uvjete. 

Minimalni tehnički uvjeti Vam ne trebaju ako:

 • Imate maloprodajni dućan i minimalne tehničke uvjete za njega. U tom slučaju koristite več postojeće minimalne tehničke uvjete 
 • Već proizvodite ili distribuirate  digitalni sadržaj koji se ne isporučuje u fizičkom formatu, npr. CD, USB, i sl.
 • Za posredovanje, tj. dropshipping, u internetskoj prodaji. U slučaju kad se putem interneta nude samo usluge, a ne i roba
 • Za skladištenje i dostavu koristite usluge fulfilment agencije

Trebate se koristiti Pravilnikom o minimalno tehničkim uvjetima https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_09_108_2095.html

Minimalno tehnički uvjeti za otvaranje internet trgovine su sljedeći:

 • Površina ne smije biti manja od 6m2, osim prodajne površine kioska u kojem se ne priprema hrana, ne smije biti manja od 3,5 m2.

 • Ukoliko želite dio stambenog prostora prenamijeniti u odgovarajući skladišni prostor za obavljanje internet trgovine na malo, potrebno je obratiti se Gradskom uredu za prostorno uređenje jedinice lokalne samouprave u kojoj se nalazi prostor koji namjeravate prenamijeniti. Navedeni ured će vam sukladno propisima pružiti upute koje su vam potrebne.
 • Ukoliko internet trgovac koristi skladište, mora imati dokaz o pravu korištenja poslovnog prostora i njegovoj namjeni. Morate imati opće uvjete o gradnji.
 • Ukoliko se internet trgovina bavi hranom, moraju se poštivati opći sanitarni, zdravstveni i higijenski uvjeti.
 • Ukoliko se bavite prodajom robe, uvjeti se mijenjaju ovisno o vrsti robe, načinu trgovanja robom, fizikalno – kemijskim karakteristikama.

MTU i internet trgovina

Proces za dobivanje MTU za internet trgovinu

Minimalno tehnički uvjeti za trgovinu su nešto što trebate dobiti kako biste mogli otvoriti, tj. započeti rad svoje online trgovine.

Za dobivanje MTU-a za internet trgovinu trebat ćete sljedeće papire:

 • Uporabnu dozvolu izdanu sukladno s člancima 136., 182. ili 184. novog Zakona o gradnji
 • Atest električnih i plinskih(ukoliko one postoje) instalacija, je moguće izvaditi kod ovlaštenih osoba za cijenu od 500-600 kn 
 • Dokaz o raspolaganju prostora (ugovor o zakupu ili vlasnički list)
 • Akti i dokumenti sukladno člancima 175. st. 6. Zakona o gradnji (ukoliko se objekti nalaze u povijesno kulturnim objektima, prethodno odobreni od Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode)
 • Potpisani zahtjev za utvrđivanje minimalnih tehničkih uvjeta 
 • Dokaz o izvršenoj uplati upravne pristojbe (cijena može ovisi od koga ju kupite, ali varira od 50 do 150 kn)
 • Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra

Ugovor o zakupu i uporabnu dozvolu ćete dobiti od vlasnika prostora, a sve ostalo, uključujući ateste, morat cete ishoditi sami. 

Mora li internet trgovina imati skladište?

Online trgovina u hrvatskoj ne mora imati skladište u slučaju kada prodaje usluge poput video lekcija, e-knjiga, ili ako se proizvodi šalju izravno od dobavljača, tzv. dropshipping 

Ako web trgovina prodaje proizvode koje samostalno proizvodi, u tom slučaju treba osigurati skladište. 

Proizvodi koji su uskladišteni trebaju imati deklaraciju s detaljnim podacima.

Ukoliko imate već otvoreni maloprodajni dućan i minimalne tehničke uvjete, tada možete prodavati i na webu bez dodatnih dozvola za skladište.

Prodajni objekti u kojima se trguje a veći su od 600 m2 moraju imati sanitarne prostorije.

Ukoliko trgujete hranom, morate imati prostor za sortiranje, pakiranje, i hlađenje hrane.

Od opreme, potrebne su Vam police, regali i sl. Rampa, te prometnice za nesmetano kretanje vozila ako je potrebno.

internet trgovina

Može li skladište biti u stambenom prostoru?

Skladište ne može biti u stambenom prostoru jer za njega nije moguće dobiti minimalne tehničke uvjete.

Ukoliko imate zakupljen ured u poslovnoj zgradi, ni to Vam neće pomoći dobiti skladište u toj zgradi. Namjena prostora mora biti poslovna. 

Trgovac koji trguje robom (bilo na malo ili veliko) mora osigurati odgovarajuće skladište za tu robu, te nadležnom uredu državne uprave podnijeti zahtjev za izdavanjem Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima.

Ukoliko trgovac nudi samo usluge, on obavlja djelatnost na način da se naručeni proizvod, bez skladištenja, izravno dostavlja kupcu.

Onda nije dužan podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima. 

Ako ste već ishodili rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima za prijašnju trgovinu i sada otvarate internet trgovinu niste dužni ishoditi novo rješenje o minimalnim tehničkim uvjetima.

internet trgovina i minimalni tehnicki uvjeti

Manipulacija robom, kao što je prepakiravanje, i kalkulaciji cijena od strane trgovca, te posebno naručena roba stiže prvo na adresu trgovca, koji ju potom šalje krajnjem kupcu. U ovom slučaju je potrebno raspolagati skladištem, i za njega ishoditi rješenje o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta.

Preporučeno je ukoliko imate skladište da podatke o zalihama elektronički povežete sa svojom internet trgovinom. 

Ukoliko putem internet trgovine namjeravate prodavati prehrambene proizvode, morate se pridržavati posebnih propisa o hrani (propisi iz područja Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva zdravstva).

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor