Postupak energetskog certificiranja zgrada

AutorDavor Duplančić

Postupak energetskog certificiranja zgrada

Energetsko certificiranje je postupak kojim se utvrđuju energetska svojstva zgrade, obavezno ga je provoditi te daje razne korisne informacije korisniku. Tek kada je izdan energetski certifikat, zgrada postaje dostupna na korištenje.

Certifikat za nove zgrade

Nova zgrada je svaka ona koja je izgrađena prije početka njezine uporabe, a mora zadovoljiti zahtjev za zgradu nulte energije ako je zahtjev za građevinsku ili lokacijsku dozvolu za koje se ne izdaje lokacijska dozvola podnesen nakon 31. prosinca 2019. (uključujući i taj datum). 

U slučaju da su tijela javne vlasti vlasnici zgrade, zahtjev za izdavanje građevinske ili lokacijske dozvole za koje se ne izdaje lokacijska dozvola mora biti podnesen nakon 31. prosinca 2017. godine (uključujući i taj datum). 

Nova se zgrada gradi na temelju akta za građenje koji je izdan nakon 1. listopada 2017. 

Svi navedeni postupci definirani su prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju.

Tek nakon izdavanja uporabne dozvole, za koju je potrebno priložiti energetski certifikat zgrade, može početi korištenje novoizgrađene odnosno rekonstruirane zgrade.

Certifikat za postojeće zgrade

Izdavanje energetskih certifikata za postojeće zgrade i njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju postalo je obavezno nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku Uniju. 

Samostalne uporabne cjeline se odnose na dijelove zgrade, kat, poslovni prostor ili stan unutar zgrade koji je namijenjen za zasebno korištenje. 

Za one zgrade koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup, a imaju ukupnu korisnu površinu veću od 50 m2, izdavanje energetskog certifikata je obavezno od 1. siječnja 2016. 

Ovo pravilo također vrijedi i ako se radi o zasebnom dijelu zgrade koja ima veću površinu od 50 m2, bez obzira na površinu tog posebnog dijela.

Za one zgrade čiji je ugovor o iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup sklopljen prije 1. siječnja 2016. godine, energetsko certificiranje nije obavezno sve do isteka važećeg ugovora.

U slučaju da zgrada mora koristiti energiju kako bi održavala unutarnju temperaturu, potrebno je izdavanje energetskog certifikata. 

Iznimke su slučajevi kada se radi o zgradi za održavanje vjerskih aktivnosti ili obreda; stambenoj zgradi koja se koristi rjeđe od četiri mjeseca godišnje; privremenoj zgradi koja ima rok uporabe kraći od dvije godine, industrijskom postrojenju, nestambenoj poljoprivrednoj zgradi s malim energetskim potrebama, radionici; slobodnostojećoj zgradi koja ima ukupnu korisnu površinu manju od 50 m2.

Energetskim certifikatom se dokazuje i energetski razred kojem zgrada/objekt pripada

Informacija o energetskom razredu zgrade je obavezna stavka u ugovoru o prodaji nekretnine, a iz energetskog razreda možete vidjeti koliko zgrada troši/štedi energiju.

Energetski certifikat

Energetski certifikat – što sve sadrži?

Općenito govoreći, u energetskom certifikatu osoba može pronaći razne korisne informacije o objektu. Energetski certifikat svjedoči o energetskom svojstvu zgrade

U njemu su obuhvaćeni i opći podaci o zgradi, rok valjanosti certifikata, energetski razred u koji zgrada spada, podaci o osobi koja je izradila i izdala certifikat te o osobama koje sudjelovale u njegovoj izradi. 

Također, sadrži podatke o termotehničkim sustavima, korištenju obnovljivih izvora energije, oznaku energetskog certifikata, podatke o energetskoj potrebi zgrade te prijedloge mjera, informacije i objašnjenje sadržaja energetskog certifikata.

Tko provodi energetsko certificiranje i koliko ono vrijedi?

Osoba koja je ovlaštena od strane Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja te je upisana u registar ovlaštenih osoba za energetske preglede i energetsko certificiranje, smije provoditi i izdavati energetski certifikat.

Drugim riječima, energetsko certificiranje provodi ovlašteni energetski certifikator. 

Energetski certifikat vrijedi 10 godina.

Zašto je potreban energetski certifikat?

Svrha energetskog certifikata i njegove izrade je utvrđivanje i stručna analiza potencijala energetske učinkovitosti zgrade, čime se mogu pokrenuti i konkretni projekti energetske obnove zgrade.

Nakon izgradnje zgrade, slijedi izdavanje energetskog certifikata. Certifikat mora biti izdan prije nego se izradi uporabna dozvola, odnosno prije dopuštenja o korištenju zgrade. 

U slučaju da zgrada nema izdan energetski certifikat, neće moći dobiti ni uporabnu dozvolu. 

U Hrvatskoj, većina kuća, zgrada i stanova pripada C energetskom razredu.

U energetskom certifikatu su obuhvaćene i preporuke za korištenje zgrade, vezane za zahtjev o uštedi energije i toplinske zaštite te za ispunjenje energetskih svojstava zgrade.

Konačno, osim informacija vezanih uz samu zgradu, energetski certifikat uspoređuje zgradu u odnosu na njena energetska svojstva, kvalitetu i svojstva ovojnice zgrade te učinkovitost njenih energetskih sustava.

O autoru

Davor Duplančić administrator

Napiši odgovor